S:1

• Kana kırmızı rengini veren hemoglobin maddesini taşır.
• Mikroplarla savaşan, beyaz ve büyük kan hücreleridir.
• Yaralanmalarda, yarayı kapatarak kan akışını durdurur.
Verilen bilgilere göre hangi yapının görevi verilmemiştir?

• Kana kırmızı rengini veren hemoglobin maddesini taşır.• Mikroplarla savaşan, beyaz ve büyük kan hücreleridir.• Yaralanmalarda, yarayı kapatarak kan akışını durdurur.Verilen bilgilere göre hangi yapının görevi verilmemiştir? sorunun cevabı "Plazma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Babası Dacat Beyin ecza deposu vardır, gayet varlıklı bir ailede büyür Ara Güler. Pan- galtı Lisesi, Galatasaray Lisesi, ardından da Ermeni Lisesine gider. Ancak babası kendisinin hayal ettiği gibi onun doktor ya da eczacı olmayacağını anlamıştır. Çünkü Ara Güler en çok sinemaya ilgi duyar. Babasının yılbaşında hediye ettiği film gösterme makinesiyle yazlık evlerinin alt katını sinema salonuna dönüştürür. Arkadaşlarını toplar, onlara bedava film izletir. Tek sorunu makinesinin, filmleri sessiz oynatmasıdır.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi nevruzun özelliklerinden değildir? Bizim köyümüz bu ilçenin en güzel köyüdür?Yukarıdaki tümcede kaç sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi yazılı sınav kurulunun görevlerinden değildir? Kısa kenarının uzunluğu 13 m, uzun kenarının uzunluğu 19 m olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun çevresi kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi yasa ile değil görgü ve ahlak kuralları ile düzenlenmiş haklara bir örnektir? 5 litre benzin 75 TL olduğuna göre 20 litre benzinin fiyatı kaç TL'dir? Aşağıdaki halk hikâyesi ve destan karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ‘sert sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? Seda´nın 3901 TL parası vardır. Seda parasının 1058 TL´si ile televizyon, 935 TL´si ile çamaşır makinesi aldı. Seda´nın ne kadar parası kalmıştır? 1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? 1- Ağzına su vermek. 2- Burnuna su vermek.3- Bütün bedenini yıkamak.şeklinde alınan abdestin adı nedir? Masallardaki Kaf Dağı, aşağıdaki dağlardan hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde, "Yaklaşık olarak tam iki saat sonra Avcılar'da olacağız." Cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? Çevremizdeki dünyayı görür, duyar, koklar, dokunuruz. Böylece duyumlar oluşur. Ancak zihin,duyumları pasif bir şekilde almaz, onları birer kavram haline dönüştürecek bir faaliyetten geçirir.Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ölçüsü 900 derece olan açılara ne ad verilir? Emre : Şemsi Efendi İlkokuluİzel : Manastır Askeri İdadisiEren : Selanik Askeri RüştiyesiAtatürk, hangi öğrencinin söylediği okula en son gitmiştir? Scratch programında tüm programın ve hareketlerin görüldüğü beyaz alana ne denir? En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 200 olan en küçük sayı kaçtır? Zaman zaman çevrenizdeki çocukların, kesinlikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen, birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsinizdir. Beş altı yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün, ne çok soru sorarlar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için: Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne zaman? Sabırla cevap verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başa dönerler: Bu ne, niye vb.? Çünkü - - - -Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel bir sayı değildir? Hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi doğrudur? Miryokefelon savaşı hangi tarihde olmuştur? Örgütsel verimlilik sadece personelin çalışmasıyla değil yönetimin geliştirilmesiyle de sağlanabilir. Bu nedenle yönetimi bir süreç olarak kabul eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir? A: Can you play chess?B: Yes, - - - - . Havalar soğumaya başlar. Göçmen kuşlar sıcak yerlere göç ederler. Okullar açılır. Burada bahsedilen mevsim hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleyezaman anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zaman bildirmektedir? Aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisi Batı kültür ve medeniyetinin etkisiyle gelişmiştir? Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru değildir? Klasörün adını değiştirmek için hangi fonksiyon tuşu kullanılır? Dünya kendi etrafında kaç saatte döner? Acı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde tatlı kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmamıştır? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu... (Enbiyâ, 22)Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir? Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. (İnfitar suresi, 10-12. ayetler) Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin ilk harfi sesli harftir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) kelime yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir