S:1

Solunum sistemimizin sağlığı için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

Solunum sistemimizin sağlığı için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? sorunun cevabı "Taş ve Maden ocaklarında maskesiz çalışmalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Hac, Arafat’tır.’’ Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? Esnek cisimlere fazla kuvvet uygulandığında esneklik özelliği kaybolabilir.Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir? Yazarın herhangi bir konuda görüşlerini sanki karşısındakiyle konuşuyormuş gibi senli benli bir ifadeyle anlattığı yazı türü hangisidir?  Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 23 ve kalan 5 ise bölünen sayı kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç veren iller arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir? Peygamberimizin Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye gitme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi “konuk “ yerine kullanılır? Hangi duyu organı duymamızı sağlar? I. Güneş ışınlarının geliş açısıII. Gece ve gündüz süreleriIII. Sıcaklık ortalamalarıYukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın yıllık hareketine bağlı olarak değişir? Yaralının araçtan  çıkarılması esnasında en çok  hangisine dikkat edilmelidir? Hangi seçenekteki ifade yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelimedir? 4. Koordinat sisteminin yukarı-aşağı yani dikey olan eksenine ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin temel kavramlarından değildir? Fatih Sultan Mehmet zamanında Ayasofya müderrisliğine atanan, matematik ve astronomi ilgili kitapları bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın bir kısa kenarı 20 metre ve bir uzun kenarı ise bir kısa kenarından 25 metre daha uzundur. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? Yapılan iyiliğin kıymetini bilip değerini dile getirmek, iyilik edeni övmek, Allah’a teşekkür etmek anlamında kullanılan kavram hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi depremden önce yapılacak hazırlıklar arasında yer almaz?  Doğal olarak ışık üreten ve yayan kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma vardır? Aşağıdakilerden hangisi kuşlarla sürüngenlerin ortak özelliğidir? Herkes kazancına ve gelir düzeyine göre vergi öder. Devletimiz her türlü mal ve hizmetten vergi alır.Aşağıdakilerden hangisi verginin bize sağladığı yararlardan biri değildir? Kendisi, tümleri ve bütünlerinin toplamı 240° olan açı kaç derecedir? İtalya'nın II. Dünya Savaşı öncesinde izlediği politikaya ne ad verilmiştir? Atatürk'ün anıt mezarının adı nedir? I. Aklı kullanmakII.Taklit etmekIII. Ön yargılı olmakIV. Araştırma yapmakNumaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri kişinin taassuba düşmesine neden olur? AA + BB = ? işleminde A ve B farklı rakamlardır. Buna göre toplam en çok kaç olabilir? I- Hacca gitmekII- Anne babaya iyilik yapmakIII- Zekat vermekIV- Yetim doyurmakPeygamberimiz hadis-i şerifine göre vaktinde kılınan namazdan sonra Allah katında en değerli ibadet hangisidir?  Cisim sonsuzda ise çukur aynadaki görüntüsü;I. Odak noktasında oluşur.II. Noktasaldır.III. Cisimden çok büyüktür.ifadelerinden hangileri doğrudur? Altı çizili sözcüklerden hangisi somut isimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur? “Yürüyoruz” tümcesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasına neden olan durumlardan değildir? “384” sayısındaki 8’nin basamak değeri kaçtır? Hangisi batıl inanç değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?   “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?  Karadeniz bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir