S:1

Tanım: Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sistemdir.
Yapı ve organlar: Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, bronş, bronşçuklar ve alveoller.
Yukarıda tanımı, yapı ve organları verilen sistem hangisidir?

Tanım: Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sistemdir.Yapı ve organlar: Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, bronş, bronşçuklar ve alveoller.Yukarıda tanımı, yapı ve organları verilen sistem hangisidir? sorunun cevabı "Solunum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
“Uzun zamandır hazırdan yemeye alışmışlardı.” cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir? Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne denir? Ardışık beş çift sayının toplamı 150 ise bu sayıların en küçüğünün yarısı kaçtır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli hangi sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun  bütçesidir? Aşağıdakilerden hangisi katı maddelerin bir özelliği değildir? Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanına ne ad verilir? “Bu gün Türkçe dersinde Bağımsızlık adlı metni okuduk.”cümlesinde kaç kelime vardır? Hangisi İlköğretime ait gelir kaynağı değildir? Gittikleri gezide Ayşen eski uygarlıklardan kalan kalıntılar, Cihat çevredeki doğal bitki örtüsü, Sibel ise insanların kültürel özellikleri ile ilgili bilgiler toplamıştır.        Buna göre Ayşen, Cihat ve Sibel sosyal bilimlerin hangi alanlarında çalışmalar yapmıştır?  • Belirli bir zamanda ve mekanda var olan her şeydir.•   İnsan bilincinden bağımsız ola- rak var olan varlıklardır.Yukarıda açıklaması verilen bilgi kuramının kavramı hangisidir? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Oyun oynamak benim................’ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar verme- mek benim ............................’dur.  Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır? Sosyal bilgiler dersi gören bir bireyin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez? Sanat halkın ve toplumun hizmetinde değil midir? Değildir, demeyeceğim ama bilim ne kadar toplumun hizmetinde ise sanat da o kadar toplumun, bütün insanlığın hizmetindedir. Bilim adamı çalışmalarından bütün dünyanın faydalanmasını ister;bulduğu doğruları bütün insanlara öğretmeye özenir ama bunun için işini kolaylaştırmaya, çoğunluğun anlamayacağı konulara dokunmaktan çekinmez. Sanat adamı da öyledir, ----. “Halk bunu beğenmeyecektir.” diye bir yapıtı ortaya koymaktan vazgeçmez.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “  kar  ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? ’’Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resulüh.’’ Sözüne ne denir? Aşağıda verilen eş anlamlı kelimelerden hangisi doğru eşleştirilmemiştir? Bayram, düğün, nevruz gibi özel günlerdeki kutlama ve davranışlar, benzer şekilde günümüz Türkiye’sinde de devam etmektedir. Ölüler için yas tutma geleneği, kına gecesi, kız isteme gibi kültürel öğelerimiz neredeyse iki bin yıldır aynı şekilde sürdürülmektedir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? “... ben eğer şöhretli bir tarihçi olmuşsam bunu Türk arşivlerine borçluyum. Bu arşivler çok mühim ve çok zengindir. Sosyal bilimlerle uğraşan Türk bilim insanları bu arşivler sayesinde önemli çalışmalar yapabilirler...”Halil İNALCIK’ın bu sözlerine bakarak bir tarihçinin;I- Araştırmacı olmalı,II- Duygusal olmalı,III-Kendi kaynaklarının değerini bilmeliözelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? Çok güzel, çok başarılı hatta olağanüstü şiirler yazan şairler vardır. Ama bunlar, her zaman kendilerine has bir dünya yaratmayı başaramamış olabilirler.Bu parçadaki altı çizili ifadeyle şairlerin hangi özelliği yakalayamadıkları vurgulanmıştır?(Çıkmış TEOG Sorusu) Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? 2 kg ¼’ü ne kadardır? Bir aile kışlık yakacak olarak aldığı 2 t kömürün 250 kg’ını artırdığına göre bu aile kışın kaç kg kömür tüketmiştir? Yeteri kadar vitamin almazsak vücudumuzda ne gibi değişiklikler olabilir? Aşağıdakilerden hangisi “olgu” cümlesine örnektir. Trafik kazalarının en önemli sebebi nedir? “ Onlar (peygamberler) büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar…”Şûrâ suresi, 37. ayet)Bu ayette peygamberlerin niteliklerinden han- gisine işaret edilmektedir? Sardes Antik Kenti ve Bintepeler hangi ilimizdedir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın en büyük ısı ve ışık kaynağıdır? Ekmek, patates yemeği ve baklava yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır?  “Sallallahu aleyhi vesellem, Allâhümmesalli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed” cümlelerini söylemeye ne denir? Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir. Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.Aşağıdakilerden hangisi, parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?  Atatürk'ün annesinin adı nedir ? 2 yarım litre + 5 çeyrek litre kaç mL eder? “Namazı önemsemeden, gösteriş yapmak için kılanlara yazıklar olsun.’’(Maûn suresi, 4 - 6. ayetler)Bu ayetlerde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisini oluşturan G-20 2015 Zirvesi hangi ülkede yapıldı? Hasan: Do you like pizza very much? Would you like some?     Mehmet: Yes, pizza is really delicious. Thank you very much.     Hasan: - - - -. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir