S:1

Aşağıda verilen;
I. Santimetre
II. Saniye
III. Celsius
IV. Ton
V. Amper
VI. Litre
birimlerinden hangileri SI birim sistemindeki temel birimlerdendir?

Aşağıda verilen;I. SantimetreII. SaniyeIII. CelsiusIV. TonV. AmperVI. Litrebirimlerinden hangileri SI birim sistemindeki temel birimlerdendir? sorunun cevabı "II ve V" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Kafadarlar sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelam dönemi âlimlerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimiz hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynaklardan biri değildir? Bazı tarihçilerce Orta Çağ, aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlar? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? İhlâs suresinde neden söz edilir? Aşağıdakilerden hangisi uzun süre yağmur yağmamasından kaynaklanan doğal bir afettir? Aşağıdakilerden hangisinde süreksiz sert ünsüz harflerin yumuşaması kuralına bağlı bir ses değişmesi görülmektedir? Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir? Mustafa Kemalin eğitim aldığı ve Müslüman Türkler tarafından Selanikte açılan ilk özel Türk okulun adı aşağıdakilerden hangisidir? Peter : Hello, Peter is speaking. Can I speak to Serkan, please?Dany : Hi, Peter. I am sorry. He isnt available now. - - - - ?Peter : No, thanks .Ill call back later. Eliza :Im alone at home all day and Im bored.Jasmine: How about going out and drinking something?Eliza :- - - - Then lets do it. Temizlik imandandır. Sözü ile ne anlatılmak isteniyor? Aşağıdakilerden hangisi şiir yorumunda dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir? (I)Her zaman kolayı yazmaktansa zoru yazmayı tercih ettim. (II) Zorlukların kolayımageldiğini söyleyebilirim.(III) İçimde okte olarak kalmış cevapsız meselem yoktur.(IV) Yazdıkça ferahlarım. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre farklıdır? Aşağıdakilerin hangisinde verilen maddeler birbiriyle tamamen karıştırıldığında heterojen karışım oluşturur? Aşağıdakilerin hangisinde can sözcüğü, deyim içinde kullanılmamıştır? Kimi sevmez noktalama işaretlerini, kimi çok sever, bol kullanır. Kimi de bazılarını sever, bazılarını sevmez. Soru sormayı yeğleyen, hem okuruna soran, hem kendini sorgulayan yazar, soru işaretine bayılır. Yüreği yanık yazarla, yürekleri yakmak isteyen yazar ünlem işaretine tutkundur. Kısaca, bir kulaçlık bir yazıyı, bin beş yüz kulaç derinliğe eriştirir noktalama işaretleri.Paragrafta, noktalama işaretlerinin hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır? Sosyoloji, Sosyal düzen nedir? sorusuna cevap ararken, siyaset, Düzen nasıl adil olmalıdır? sorusuna cevap arar.Bu ifadelere göre aşağıdakilerden hangisi öncelikle söylenebilir? Herkesin yararlanacağı cami, okul, yurt ve hastane gibi hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmak da sadakadır. Bu tür sadakalara - - - - denir.Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin yüzeyi pürüzsüzdür? İki mısradan meydana gelen ve anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine ne ad verilir? I. olarak kullandıkları anlaşılırkenII. ilaç olarak kullandıkları belirtiliyorIII. arkeolojik kayıtlardan tarihin ilk çağlarındaIV. eski Mısırlıların da sarımsağı yedikleri veV. Sümerlerin sarımsağı bildikleri ve ilaçYukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 60 + 40 = .......... işleminin sonucu nedir ? Aşağıdakilerden hangisi ses şiddetini değiştiren araçlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (I) Çernobil Reaktör Kazasında en yüksek dozda radyasyona maruz kalanlar acil durum çalışanları oldu. (II) Bunları Çernobilin diğer personeli izledi. (III) Zaman içinde Çernobilde çalışanları kurtarmak için görevlendirilen bu görevliler önemli ölçüde radyasyona maruz kaldılar. (IV) Bu görevlilerden bazıları için maruz kaldıkları radyasyon öldürücü oldu. (V) Bölgede doğan ve iyodine maruz kalan hayvanların sütünden içen çocuklarda tiroid kanseri çok sık görüldü. (VI) Olayın olduğu 1986dan 2002 yılına kadar olan sürede 4000den fazla çocukta bu kanser görüldü.Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralı cümlelerden hangisiyle başlar? ‘Düş sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dış gezegen değildir? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır? Kız Kulesi hangi bölgemizdedir? Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz? • Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile tanınmıştır.• Namık Kemal, Türk edebiyatının öncü şairlerinden olup vatan şairi olarak anılır.Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürkü hangi alanda etkilemiştir? 10,24 : 1,6 = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupasında ortaya çıkan sosyal sınıflardan biri değildir? Dizüstü bilgisayarı çalıştırmak için.......kullanılır.Buna göre yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? İhlas suresinde geçen Allahın (c.c.) Samed isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en küçük doğal sayıdır? Aşağıdakilerin hangisinde hiçbir sözcüğü belgisiz zamir olarak kullanılmıştır? Mark : - - - -?Bob : By bus. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir