S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir? sorunun cevabı "Bundan sonra sana soru sormam." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler şeklindeki tanımlama aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Milli Güvenlik kurulunda hangisi bulunmaz? 7,3,0,6 , 9 rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan beş basamaklı en büyük doğal sayı nedir? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Peygamberimizin anne ve babasının adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi nezaket ifadesi değildir? Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır? Şans kelimesinin eş anlamlısı nedir? İlkbaharı geldi Anadolunun ,Silifkede çiçek açtı nar şimdi.Her tarafı yeşillendi Bolunun,Sultan Dağı benek benek kar şimdi. Abdurrahim KarakoçBu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? ``Hediye paketleri büyük bir özenle açıldı.'' cümlesinin öznesine göre çatısı, aşağıdakilerden hangisidir? Şiirlerini önce Sisler ve Hisler ile Kırlar ve Denizler adları altında iki cilt hâlinde toplamışken daha sonra Rûh-ı Bîkayd adı altında yayımlar.Bu cümlede bahsedilen Fecriati sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Gruba uymayan sözcüğü işaretleyiniz?shower - bathtub - washbasin - bookcase Aşağıdakilerden hangisi en iyi dinleme şeklidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış olarak gösterilemez? Buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri I-SömürgecilikII-Milliyetçilik akımıIII-Silahlanma ve bloklaşmaIV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez? Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisini hangi rütbe ile bitirmiştir? Uluslararası Para Fonunun (IMF) merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir? İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir? Taşıtlarda motorun ilk çalıştırılmasında gerekli olan enerjiyi nereden almaktadır? Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili;I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nötrondur.II. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilebilir.III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron eksi proton artı yüklüdür.ifadelerinden hangileri doğrudur? Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimet- rekareden büyük olacağına göre en az kaç santimetrekaredir? Lets go for a walk, - - - - ? Aşağıdakilerden hangisi trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtlardan değildir? Geleneksel çocuk oyunlarının nasıl ortaya çıktığı konusundaki düşüncelerden hangisi doğrudur? Aile - Rüya - Çocuklar -Rüzgâr kelimelerinin özellikleri hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir? Tarihi Kırkpınar Güreşleri hangi ilimizde yapılır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırır? Endüstri kuruluşları ülkelerin gelişmelerindeki önemli faktörlerden biridir.Aşağıda verilen ülke ve bu ülkedeki endüstri türüne bakıldığında hangisinin ülke gelişimindeki rolünün en azolduğu söylenebilir? She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself Gel yine gel, her ne olursan ol yine gel Eğer kâfir, Mecusi, Putperest isen yine gel Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildirYüz defa tövbeni bozmuş olsan yine gel(Mevlana)Bu dörtlükten aşağıdaki değerlerin hangisine ulaşılamaz? Bütün türkülerini çok severdi...............Nar tanesitürküsünü daha çok severdi.Cümlesinde noktalı yere hangi destekleyici ve açıklayıcı ifade gelmelidir? Su ile abdest alma imkanı bulunmayan yerde, temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle de abdest alınmasıdır. Tanımı yapılan abdest türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biri değildir? Varlıkların isimlerinin sonlarına eklenerek onların kime, neye ait olduklarını, sahibinin kim olduğunu belirten eklere..................... zamiri denir.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız? Seyahate çıkacağım zaman hep aynı kararsızlığı yaşarım. Otobüse mi, uçağa mı bineceğime bir türlü karar veremem. Uçak, otobüse göre daha hızlı ve konforlu, bunu kabul ediyorum ama ben uçak yolculuğunu sevmiyorum. Otobüs yolculuğunda başımı cama yaslayıp yol çevresindeki manzarayı, insanları ve doğanın renklerini seyredebiliyorum. Uçak yolculuğunda ise bir hava alanından diğerine, şehir değiştirdiğimi bile anlamadan ulaşıyorum. Bu nedenle uçak yolculuğunu yolculuktan saymıyorum.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ev adresimizde bulunmaz? 6' dan başlayarak ileriye doğru ikişer ikişer ritmik sayarken söylediğimiz 6. ve 7. sayının toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir