S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğadan insana aktarım yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğadan insana aktarım yapılmıştır? sorunun cevabı "Bu kadar olgun bir insanla karşılaşmamıştım. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? Bir zeytin bahçesinde toplanan zeytinler 15 kglik 10 bidona dolduruluyor. Zeytinin kilosu 18 TLden satılırsa kaç lira para kazanılır ? Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır? E-posta adresleri ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Boş bir havuzu bir A musluğu tek başına 2 saatte, B musluğu tek başına 4 saatte dolduruyor. A ve B muslukları kapalı iken havuzun dibindeki bir C musluğu dolu havuzu 6 saatte boşaltabiliyor.Üç musluk aynı anda açılırsa boş havuz kaç saatte dolar? • Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır.• Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulardır.• Akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.• Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir.Verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin tanımlanmadığı söylenebilir? I will visit my grandparents ................... . Gamze, saat 09.00 da öykü kitabını okumaya başladı. 2 saat sonra Gamze okuduğu kitabı bitirdi. Gamze, okumayı bitirdiğinde saat kaçı gösteriyordu? İlhanlıları 1260 yılında Ayn-ı Calûd Savaşında yenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur ? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Asit yağmurlarının çevreye olan etkileri ile ilgili;I. Göl, nehir, baraj sularının asitliğini arttırır.II. Toprağın pH dengesini bozar.III. Su ve karasal ekosistemi olumsuz etkiler.yargılardan hangileri doğrudur? Aşağıdaki teknolojik icat ve kullanım alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dağlardan hangisi Doğu Anadolu'da yer almaktadır? Türkiyede yer şekillerinin oluşumunda hangi dış kuvvet diğerlerine göre daha fazlaetkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir yargı söz konusudur? Reichenbache göre bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilen (olgulara dayanan) önermeler anlamlı, metafizik önermeler ise doğrulanabilme özelliğine sahip olmadığı için anlamsız, dolayısıyla bilim dışıdır.Aşağıdakilerden hangisi doğrulanabilen önermelere örnek oluşturur? Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi münazara türüne ait bir özellik değildir? Bilgi denildiğinde, en genel anlamda özne ile nesne arasındaki bağdan doğan ürün anlaşılır. Ancak bilgilerimiz bilgi edinilirken izlenen yollar ve hakkında olduğuşeyler açısından farklılıklar gösterir. Bu sebeple, gündelik, felsefi, bilimsel, teknik, sanatsal ve dini bilgi türleri ortaya çıkmıştır.Bu parçada yapılan açıklamalara göre, bir bilginin hangi tür olduğu belirlenirken aşağıdakilerden hangisi esas alınır? ... De ki: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?Doğrusu, ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.(Zümer suresi, 9. ayet)Bu ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Orta kuşağın karışık ormanları aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygındır? Türk dilini konuşan ve ülkemize komşu olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında oluşturulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Ortalık mahşer yeri gibiydi. Fırtına, ağaçların dallarını kırıyor, önüne kattığı hayvanların ise sadece bağırtıları ulaşıyordu bize. Islanmıştık ve üşüyorduk. Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Aşağıda verilen kavramlardan hangileri oruç ibadeti ile ilgilidir? "Dökülen şeyleri içime çekerek evinizin temizliğine yararım. Bilin bakalım ben neyim?"Teknolojik ürünler konuşabilseydi, yukarıdaki soru hangi teknolojik alete ait olurdu? Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar (Cahit Sıtkı Tarancı)Bu şiirde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır? 1. Ağır ağır kolileri tek başına taşımış.2. Beslenmenin önemini uzun uzun anlattı.3. Bu bahar minik minik çiçekler açtı.4. Eşten dosttan yardım alıyoruz.Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? Bazı yargılar aşağıda verilmiştir.I. Elektron alan cisimlerde negatif yük fazlalığı oluşur.II. Elektron veren cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.III. Proton alan cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.Bu yargılardan hangileri doğrudur? I. Domuz gribi salgını nedeniyle turizm faaliyetlerinde aksamaların yaşanmasıII. Deli dana hastalığı nedeniyle kırmızı ete olan talebin azalmasıIII. Deniz ürünlerinin dondurularak taşınmasıYukarıdakilerden hangileri tüketimin üretimi etkilediğine örnek olarak gösterilemez? Yer altından çıkarılan linyit ve taş kömürü gibi madenler aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi dünyamızın şeklini tam olarak anlatmaktadır? T.C. Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ali ufak tefek bir çocuktur. Cümlesinde iki heceli kaç sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin hâl değiştirmesine örnek olarak gösterilemez? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinden biri değildir? I. Hareketleriyle örnek olan sakin, dürüst bir insandı.II. Hızlı hareketlerle bavulunu topluyor, bir an önce gitmek istiyordu.III. Hava şartlarının olumsuzluğundan hareketimiz iki gün ertelendi.IV. İnsan, hareketlerine sadece toplum içinde değil her zaman dikkat etmeli.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde hareket kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır? Kara kelimesinin eş anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir