S:1

Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılmasına ad aktarması denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?

Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılmasına ad aktarması denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır? sorunun cevabı "Uçak, rötar yapmadan İstanbul’dan kalktı. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Uzay ve uydu teknolojilerinin aşağıdaki alanlardan hangisindeki önemi daha azdır? I. We walked around the peninsula before the departure.II. On our fifth day, we left the hotel.III. We went sightseeing on our second day.IV. We arrived at the hotel on Tuesday.V. The next day, we went on a boat trip.Seçeneklerden hangisi cümlelerin doğru sıralamasını göstermektedir? Etik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin farklı bir etkisi görülür? • Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresinde yaptığı konuşmada, Ordu mensupları İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. demiştir.• I. Balkan Savaşı sırasında OsmanlıDevletinin yenilmesindeki nedenlerden biri de Osmanlı ordusunda subaylar arasındaki siyasi çekişmeler olmuştur.Bu durumlar aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya koymuştur? Hareketli ve sabit makaraların birlikte kullanıldığı sistemlere ne ad verilir? Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? Bir kırtasiyeci elindeki 10 298 adet kalemin 1. gün 1198 tanesini, 2. gün 1309 tanesini, 3. gün ise ilk iki gün sattığı kalem sayısı kadar kalem sattığına göre kırtasiyecinin elinde kaç kalemi kalmıştır? İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılarken en çok neye dikkat etmeliyiz? Aşağıdakilerin hangisinde yalnızca dokunma duyusu ile ilgili bir durum ifade edilmiştir? Aşağıdaki illerimizden hangisinin Türkiyenin yaz (deniz) turizmindeki önemi daha azdır? Kuralı (3n+35) olan aritmetik dizinin kaçıncı terimi 41dir? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? "Buzdolabında kırmızı elma vardı." cümlesinde hangi kelime, "elmanın" özelliğini belirtiyor? Alegorik bir eser olan Kutadgu Biligde anlayışı simgeleyen kahraman aşağıdakilerden hangisidir? Resul ve Nebi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir bölgeye ait ekonomik ve coğrafi özelliklerden bazıları şunlardır:• Verimli topraklara sahiptir.• Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır• Taşkömürü kaynağı fazladır.verilen bilgilere göre bu bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az gelişmesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinde şarkılarıyla tanınmış bir şairdir? M. Kemal ATATÜRKe gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir? Descartese göre bir bilginin doğru olup olmadığınıtespit edebilmek için, bilgi önermesindeki her ifadedeanlam bulanıklığı ve karışıklığı giderilmelidir.Descartese göre bilginin doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi Garipçilerin şiirdeki ilkelerinden biri değildir? O önceleri çok zengin bir kişiydi. Ama servetinin çokluğundan dolayı ne kibirleniyor ne de şımarıyordu. Allaha ibadet etmeye ve insanları doğru yola çağırmaya devam ediyordu. Bir süre sonra çocuklarını ve bütün varlığını kaybetti. Yine de bu duruma hiç isyan etmedi. Olanlar karşısında sabırla dayanmaya çalışıyordu. Peygamberlik görevini de kararlılıkla sürdürüyordu.Hakkında bilgiler verilen ve adı geçince sabır akla gelen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimize (s.a.v.) Kuran-ı Kerim ayetleri nerede ve ne zaman indirilmiştir? Peygamberimiz, ‘‘Ramazan ayından sonra en faziletlioruç, Allahın ayı olan - - - - ayında tutulan oruçtur.buyurmuştur.Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisinin pHsı 7-14 aralığında değildir? Emir her gün sabah ve akşam birer bardak süt içmektedir. Emir pa- zartesi sabahı içmeye başladığı bir kutu sütü çarşamba akşamı bitirdi. Emir her gün yalnız 1 bardak süt içmiş olsaydı bir kutu süt hangi gün biterdi? Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin görev ve yetkilerinden değildir? Tekerleğin Sümerler tarafından icat edilmesi aşağıdaki alanlardan hangisine diğerlerinden daha fazla katkı sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi erozyonun oluşumunu artırır? Işığı yansıtan maddelere ne ad verilir ? 317 < A < 332 < B < 346A ve B doğal sayıdır.Buna göre A+B işleminin en büyük değeri kaç olur? Bir yakını ölen kimse için hangi duayı yapmak uygun olmaz? Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin gezi yazısı türünde bir eseri yoktur? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalede bulunması gereken özelliklerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklarına karşı görevleri arasında yer almaz?A) Beslenme - barınmaB) Giyim - kuşamC) Sağlık - eğitimD) Makam - mevki Sizlere biraz çocuklarınızdan bahsetmek istiyorum.Çocuklarınızın iyi yetişmesi sizi en çok meşgul edenmeselelerden biridir. Çocuklar-tabii çocuk olduklarıiçin- fark etmezler. Ama ben bir baba olarak bilirim kimekteplerin kapılarını yeniden açtıkları günlerde sizde onlar kadar hatta onlardan biraz fazla heyecanlanırsınız.Çünkü bir baba olarak, bir ana olarak bu fânidünyada üzerlerine titrediğiniz varlıklar onlardır. Eğeryorgunluklara katlanıyorsanız, üzüntülere göğüs geriyorsanız,binbir sıkıntıyı yenmeye gayret ediyorsanızyalnız onlar için, onların iyi yetişmeleri, ileride sizin kadaryorulmamaları, üzülmemeleri için katlanıyorsunuz.Bu parçada aşağıdaki hangi anlatım türü kullanılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir öğretmen, mezuniyetsiz veya kurumunca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk eder ve bu terki kesintisiz kaç gün devam ettirirse yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır? I- Önemli ticaret yollarının İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmesiII- Bizansın Karadeniz ticaret yolundan vergi almasıIII- İstanbuldaki Hristiyan bilim adamlarının İtalyaya göç etmesiİstanbulun fethiyle Osmanlı Devleti ekonomik kazanç da elde etmiştir. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ekonomik kazançlardan olamaz? Bir elma 16 kuruştur. Çeyrek elma kaç kuruştur? Bir ayda 19 gün çalışan bir işçi bir yılda kaç gün çalışır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir