Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bu sıralar çok çalışıyorsun.
Bu cümledeki fiilin olumsuz, soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bu sıralar çok çalışıyorsun.Bu cümledeki fiilin olumsuz, soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "çalışmıyor musun" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Coğrafya gezisi kapsamında Göller Yöresi’ne giden bir öğrenci grubu burada bulunan Beyşehir Gölü’nün sularının tatlı, Burdur Gölü’nün sularının ise tuzlu ol-duğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun nedeni ile ilgili aşağıdaki görüşleri ileri sürmüşlerdir. Ali; göllerin büyüklüklerinin farklı olması bu duruma neden olmuşturAzra; göllerin üzerinde oluştuğu kayaçların farklı olması bu duruma neden olmuşDuru; göllerden birinin gide-ğeninin olması diğerinin olmaması bunun nedeni olabilir Fatih; göllerin beslenme kaynaklarının farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir Buna göre hangi öğrencinin ileri sürdüğü görüşün bu durum üzerinde daha çok etkili olduğu söylenebilir?  Evimizde acil hastamız olursa hangi numarayı aramalıyız?  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir? Türkçe bir sözcükte ilk hecede kalın ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın, ince ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. Ancak Türkçede bu kuralı bozan bazı ekler vardır.Aşağıdakilerden hangisinde kalınlık-incelik uyumunu bozan bir ek kullanılmıştır? Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresine ikinci bir pil eklendiğinde ampul parlaklığı nasıl değişir?  Suyun yüksek bir noktadan düşük bir noktaya akıtılmasından yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Sınıf kitaplığımızda 28 kitap vardı. Öğretmenimiz 2 düzine hikaye ve 2 deste masal kitabı ekleyince toplam kaç kitabımız oldu? Mazeret izin ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alı- koyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut suresi, 45. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  Çeyrek kilogramı 25 lira olan fıstığın 6 kilogramı kaç liradır? Cami ve mescitlerde Kâbe’nin yönünü gösteren, imama ayrılmış, girintili bölüme - - - - denir? Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?