S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş ile anlatım aynı anda yapılmaktadır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş ile anlatım aynı anda yapılmaktadır? sorunun cevabı "Kardeşim salonda televizyon izliyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Atı evcilleştiren ilk topluluktur.Tarihte bilinen ilk Türk boyudur. Avrupa ‘ya göç eden ilk Türk topluluğudurSözü edilen devlet aşağıdkilerden hangisidir?   Trafikte en önemli şey nedir?  Amacı toplumu incelemek olan bir sosyolog içinde yaşadığı toplumda yapmış olduğu çalışmalarında  aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirirken güçlük çekebilir? Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir? “O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde zamir görevinde kullanılmıştır ? Hemen herkesin bir gün anlatmak üzere beklettiği güzel bir hikâyesi vardır. Bu hikâyeler sabırla yıldızının parlayacağı anı bekler durur. Bazısı söylenmeden kalır, bazıları dilden dile aktarılıp anonimleşir. Çocukluktan kalma hüzünlü hikâyeler, lisedeki haşarılıklar, gündelik hayatın sıradanlığını delip geçen olağanüstü anlar, rastlaşmalar, tesadüfler, ilk aşklar, nesilden nesile miras bırakılan eşyalar, kayboluşlar ve buluşlar. Hepsi, insanlığın büyük nisyanından kaçmak için anlatılmayı bekler.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır? What will you be doing when………….?  Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır? “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için deliller vardır.” (Bakara Suresi,164)Yukarıdaki ayette bilgi edinme yollarından hangisi üzerinde durulmuştur? Ahmet, babasının doğum günü hediyesi olarak aldığı cep telefonunu anne-baba- sının tüm uyarılarına rağmen elinden hiç düşürmüyordu. Bir süre sonra Ahmet tahtadaki yazıları okuyamadığını başının da sürekli olarak ağrıdığını söylemeye başladı. Artık sınıfın en başarılı öğrencilerinden de değildi.Yukarıdaki metinde teknolojinin günlük yaşamımıza olan etkilerinden hangisi anlatılmaktadır? Yarısı 3 olan sayının 16 fazlası kaçtır? TBMM’yi ilk tanıyan Avrupalı devlet hangisidir? I. Kendi düşünce ve fikirlerini tek doğru olarak benimseyenII. Konuşmalarında, sürekli ahlak dersi veren ifadeler kullananIII.Karşısındakini anlamak için dinleyenIV.Başkalarının duygularını anlamak için empati kuranYukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıyan insanla iletişim kurmak daha kolaydır? “Burada ne işin var senin?” cümlesinde hangi sözcüğü kaldırırsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi temizlikle ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamında değerlendirilmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? ’’Peygamberlerin hiç günah işlememeleri sıfatı ……………………, akıllı ve zeki olmaları ise……………….…..sıfatıdır.Boşlukları doldurunuz. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’a göre Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi için aşağıdaki bakanlıkların hangisinin mütalaası alınmaz? Babam terziden biraz kumaş aldı. Terzi kumaşı hangisiyle ölçtü?  Aşağıdaki birim çevirmelerden hangisi doğrudur? İslamın şartlarından hangisi hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir? “Gereksiz görülen, işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde, ileride lâzım olabilir.” Anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi et ile beslenir? Kenar uzunlukları 6 m, 9 m ve 12 m olan üçgen şeklindeki bir havuzun etrafı demir boru ile çevrilecektir. Kaç metre demir gereklidir? Olimpiyat bayrağında siyah renk hangi kıtayı temsil eder? Aşağıdaki Osmanlı tersanelerinden hangisi“Tersane-i Amire” olarak adlandırılmıştır? Bir marketten 5 litrelik 4 şişe, 1 litrelik 6 şişe ve 250 mililitrelik 8 şişe su alanbir kişi toplam kaç litre su almıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı daha fazladır? ‘’ Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) koydu. Sakın dengeyi bozmayın. ‘’ (Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler)‘’Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.’’ (Kamer suresi,  49. ayet)“Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörüngede) akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allah’ın takdiridir.’’ (Yasin suresi, 38. ayet)Verilen ayetler birlikte değerlendirildiğinde aşağı-daki bilgilerden hangisi yanlıştır? Eric  : Is he your son?Hilda  :Of course not. He is my sister’s son.Eric  : Oh, you mean - - - -.Hilda  : Yes, exactly. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan birden fazla sözcük vardır? Kafa Kemal Atatürk’ün doğduğu Selanik hangi ülkede bulunur? “bahçe – balık – bayat – baba – bakkal ” kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi sözcük ortada yer alır? • Hinduizm’de toplumsal yapı bu sisteme göre şekillenir.•   Her sınıfın kendine özgü hak ve sorumluluklarıvardır.•   Brahmanlar en yüksek sınıfı oluşturur.•   Paryalar sistem dışı sayılırlar.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bireyler,   toplumun   vazgeçilmez öğelerindendir.Bireyler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir kelime kullanılmıştır? Matematik; sayıları, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri belli düşünme yöntemleri içinde inceleyen bilim dalıdır. ‟Matemetik” sözcüğü, ‟öğrenmek” anlamına gelen ‟mathein” ve ‟ilgili” anlamındaki ‟ikos” sözcüklerininbirleşmesiyle oluşmuştur. Öteki bilim dallarından farklı olarak matematikte deney yoktur çünkü matematik, soyut bilgileri ortaya koyar. Ancak matematiksel terimler soyut olsa da doğadaki somut nesneleri anlatmak içinkullanılır. Mesela çevremizde dolaşan sayılar ya da geometrik şekiller göremeyiz ama bunlar, nesnelerin nicelik ya da niteliklerini anlamamıza yarar.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır? Vücudumuzda oluşabilecek şekil bozukluklarını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir