S:1

Ayşe hemşire 6 günde bir, Fatma hemşire ise 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar?

Ayşe hemşire 6 günde bir, Fatma hemşire ise 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? sorunun cevabı "24" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde peygamber ve o peygamberin gösterdiği mucizesi yanlış eşleştirilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek alırsa ünlü kaybına uğrar? Saf maddedirFormülle gösterilirİki veya daha fazla element içerirYukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? Tarihte Hindistan halkının birbiriyle kaynaşmasını önleyen ve burada uzun yıllar siyasi birliğin kurulmasına mani olan sosyal sınıf sistemine ne ad verilir? I. İnönü Savaşında Yunanlılar Çerkez Ethem isyanından faydalanarak Türk ordusuna saldırmış fakat Türk birlikleri hem Çerkez Ethem isyanını bastırmış hem de Yunanlıları durdurmuştur.Bu bilgilere bakılarak;I. Türk ordusu iç sorunlarla uğraşmıştırII. Türk ordusu başarı kazanmıştırIII. Türk ordusunun gücü ve otoritesi artmıştıryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Fatih Döneminde Ege Adalarının ve Kırımın Osmanlı topraklarına katılması, aşağıdaki devletlerden hangilerinin ekonomik çıkarına zarar vermiştir? I always - - - - TV but I never - - - - to the cinema. Damarlardaki kanın, herhangi bir nedenle vücut dışına çıkmasına ne denir? Emel 6 yaşındadır. Ablası 9 yaşında olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biri değildir? Kısmetindir gezdiren yer yer seniArşa çıksan akıbet yer yer seniHer iki dizede de tekrarlanan ‘‘yersözcüklerinin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisine örnektir? Tanesi 3 TL olan kalemlerden 15 tane alan Efe kaç TL öder? I. Çocuklar boş arsada oyun oynuyor.II. Evin perdeleri iyice aşınmıştı.III. Köprüden geçerken bir an duraksadı.IV. Gözlerindeki ışık hepimizi çok etkiledi.V. Sahnedeki rahat tavırları dikkat çekiyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Kutsal kitabımız aşağıdakilerden hangisidir? Okulun açılış töreninde aşağıdakilerden hangisi yapılır? Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına doğrudan örnek oluşturmaz? Aşağıdaki hangi cümlenin sonunda soru işaretinin kullanılması doğru değildir? 500 sayısının 1/2' si kaçtır? Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde serin sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. (Tirmizî, Birr, 33.)Yukarıdaki hadise göre anne babanın evladına vereceği en değerli şey aşağıdakilerden hangisidir? Bir ürün alırken dikkat etmemiz gereken özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi dikkat etmemiz gereken özelliklerden biri değildir? Diyarbakır-Sivas-Maraş şehirleri hangi itilf devleti tarafından kuşatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi trafik eğitiminin amaçlarındandır? Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabbimizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere ........................ denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi "düşünce eserleri"nden biri değildir? Anadolu kilimlerinde renkler, oldum olası, çeşitli bitki kökleri, yaprakları ya da tohumları kaynatılarak elde edilir. Kırmızı renk, kızılçam kabuğundan; sarı, safran ve sütleğenden; kahverengi mazı, meşe ve ceviz yaprağından; yeşil, naneden; siyah ise sumaktan çıkarılır. Bu bitkiler, eskiden köy ve kasabaların yanı başında, ʽʽboyalık denen bir yerde yetiştirilir, boyaların tümü buradaki bitkilerden yapılırdı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? ? + 7= 15Yukarıdaki işlemde verilmeyen toplanan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişi değildir? 1. Kaplan da tarafsız bir şekilde bilgisi ve gücünü ortaya koyarak olayı çözüme kavuştururmuş.2. Bu ormanda çok değişik hayvanların yanı sıra bir de çok güçlü bir kaplan yaşarmış.3. Ormanda hayvanlar arasında bir geçimsizlik, bir kargaşa olduğunda durum olduğu gibi kaplana anlatılırmış.4. Bu kaplan, o kadar güçlüymüş ki çevresindeki diğer hayvanlar ondan çok çekinirlermiş.5. Hindistanın güney taraflarında ağaçlarının yeşilliği ile dillere destan olan bir orman varmış.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Su kirliğini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? I. Avrupaya bol miktarda altın ve gümüş taşınmasıII. İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesiIII. Avrupada burjuva sınıfının güçlenmesiCoğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devletini doğrudan olumsuz etkilemiştir? Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir? Sağlığımız için günde kaç öğün yemek yemeliyiz ? Hz. Peygamber zamanında gerçekleşenI- Hudeybiye BarışıII- Uhud SavaşıIII-Hendek SavaşıIV-Bedir Savaşıolaylarının kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir