S:1

Acı sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Acı çorbayı içince ayağa kalktı. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Acı sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Acı çorbayı içince ayağa kalktı. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? sorunun cevabı "Mide rahatsızlığı olmasına rağmen babam acıyı sever." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Linyit: 60 milyon yıl önceTaş Kömürü: 200 – 250 milyon yıl önceAntrasit: 300 milyon yıl önceYukarıda bazı kömür türlerinin tahmini oluşmaya başlama zamanları verilmiştir. Buna göre, bu kömür türlerindeki karbon (C) yüzdeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? The baby is sleeping. You - - - - make too much noise. Defterimin boyu 24 santimetre, kitabımın boyu 42 santimetredir.Defterim, kitabımdan kaç santimetre kısadır? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız (....) Meleklerin cinsiyeti vardır.(....) Kuran ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilmiştir.(....) Yolculuğa çıkan birine Allah zihin açıklığı versin. deriz.(....) Selamlaşmak, insanları birbirine kaynaştırır ve yakınlaştırır.(....) Her güzel hayırlı işe başlarken bismillah deriz. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi okuldaki rolümüz olamaz? İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? Divanı olan şairin, başından geçen olayları anlattığı Sergüzeştname adlı bir eseri de vardır. Divan şiirinden etkilenmesine rağmen adını, sayıları az olan hece ile söylenmiş koşmaları ve destanları yaşatmaktadır. Usta bir taşlamacı olan şair, bu tür şiirlerinde yer yer argoya da başvurur.Bu parçada sözü edilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? "14" doğal sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnektir? X ışınları spektrumuna dayanarak elementlerin atom numaralarını belirleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Ahmet sınıfa getirdiği pusula ile yönleri belirlemeye çalışıyor. Pusulayı masanın üzerine koyduğunda pusulanın renkli ucu sınıfın penceresini gösteriyor. Ahmet sınıfın penceresine arkasını döndüğünde sağ kolu mevsim şeridini gösteriyor. Yüzü de kapıya dönük oluyor.Yukarıdaki anlatıma göre sınıfın penceresi hangi yöndedir? İyi bir grup çalışması için ne gereklidir? "465+194" toplama işleminin tahmini sonucu kaçtır? Salim 63 sayfalık bir kitabın her gün 3 sayfasını okuyor. Salim kitabı kaç günde bitirir? Satraplık denilen eyalet sistemini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur? Kuran-ı Kerimle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tutmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde hizmetine almak, kiralamak anlamında kullanılmıştır? Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 100 kilometredir? Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş'i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa'ya barajlar, saraylar yaptılar. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin adalet yönüyle ilgili değildir? He has easily passed - - - - he studied a lot. Emel elindeki çöpü yere atınca, Ümit onu uyarmış. Mehmet ise öğretmene şikayet etmiş. Bu durum çocuklar arasındaki............................. gösterir.Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir? Muavvizeteyn yani İki koruyucu olarak da isimlendirilen sureler hangileridir? I. Kişinin gündelik yaşamından kesitler sunmaII. Topluma mal olmuş kişilerin yaşamlarını anlatmaIII. Yaşananları üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anlatmaIV. Uzaklardaki dostlarına özlemini, isteğini dile getirmeAşağıdaki terimlerden hangisi yukarıdaki açıklamaların herhangi biriyle eşleştirilemez? I. Eğilen baş kesilmez.II. Bükemediğin eli öp, başına koy.III. Veren el, alan elden üstündür.IV. Aman dileyene kılıç kalkmaz.Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır? Fransız ihtilali sonrası Osmanlı Devletinde ilk ayaklananlar kimlerdir ? Öğretmen olarak çalışan bir kişi aşağıdaki haklardan hangisine çalıştığından dolayı sahip olur? Bir gün adanın sahiline gıda yüklü bir tekne demirledi.Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Which of the following statements are TRUE based on the text? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? ............................................ çünkü çok yorgundum.Yukarıdaki cümlede noktalı yere seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur? • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı ••İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler? İrem masayı temizledi. Cümlesindeki eylemin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? Mum : - - - - ?Daughter : Sorry, mum. Its not tasty enough. 1700 yılındaRusya ile yapılan İstanbul Antlaşmasına göre Azak Kalesi Rusyaya bırakılacaktı.Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir