S:1

1. Arızasız bir arkadaşlığımız varken birden neler yaşadık.
2. Çok özlediği kızını kucaklayıp öpücüklere boğdu.
3. Bu olayı çözümlemek için derin araştırmalar yapmak gerekiyor.
4. Yağmur sonrası, köyün üzerine boz bir duman bulutu çöktü.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

1. Arızasız bir arkadaşlığımız varken birden neler yaşadık.2. Çok özlediği kızını kucaklayıp öpücüklere boğdu.3. Bu olayı çözümlemek için derin araştırmalar yapmak gerekiyor.4. Yağmur sonrası, köyün üzerine boz bir duman bulutu çöktü.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır? sorunun cevabı "4." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
 İman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan değildir? - Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesi- Anadolu Türk Birliğinin bozulması- Balkanlardaki Türk ilerleyişinin durmasıYukarıda verilen gelişmeler, aşağıdaki hangi olayın sonucuna bağlanabilir? Dünyanın ilk kütüphanesini Başkent Ninova’da oluşturan Asurlular, Mezopotamya’daki bütün kitapları kütüphanede toplamıştırAsurluların bu faaliyeti, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yoktur?  Peygamberlerin tebliğ ettikleri vahyi insanlara açıklamasına ne denir? “70, 800, 4” şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 255 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Verilen isimlerden hangisi peygamberimizin kızlarından birinin ismidir ? Hangi cümlede bir  atasözü kullanmıştır? Anı ile tarih ikiz kardeştir. İnsanı yanıltacak kadar birbirine benzer. Biri aklın, diğeri hem aklın hem de yüreğin eseridir. Başka bir deyişle biri fotoğraf, diğeri resimdir. Ortak yönleri hem biçimsel benzerlikleri hem de yaşamı bir ayna gibi yansıtmalarıdır.Bu paragrafta anı türünün hangi özelliğine değinilmemiştir? İyi bir grup çalışması için ne gereklidir? Manda ve Himaye’ nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa  nerede duyurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından değildir? 362 X  5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? I. NewtonII.Newton # metreIII.JouleYukarıda verilenlerden hangileri iş birimi olarak kullanılır? A: How about going to the cinema?B: I can’t. - - - -  Hz.Mevlana’nın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvet türü değildir? Sevgi ve saygı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Hz.Hatice ile evliliğinden olan çocuklarından değildir ?  Hangi seçenekteki iller sırasıyla Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?  Aşağıdaki ürünlerden hangisini alırken garanti belgesini isteriz? Kur’an-ı Kerim dört halifeden biri olan ................................... Dönemi’nde çoğaltılmıştır.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 8 on binlik + 2 onluk + 3 birlikYukarıda çözümlenişi verilen doğal sayı nedir? Öğrenmeyi arttıracak ve destekleyecek anlamlı öğrenme ortamı hazırlayabilmek için internet özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan, bilgisayar teknolojisi ile desteklenen bir öğrenme ortamıdır. Bir başka ifadeyle internet tarayıcısı ile izlenen ve bireyselleştirilmiş öğretim olarak da tanımlanabilir.Yukarıda sözü edilen öğrenme ortamı hangisidir?  Trafiği düzenlemekle görevli kişi kimdir?   Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker? Aslı’nın keman çalması, Ahmet’in basketbol oynamayı sevmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?  Öğretmen öğrencilerinden 12 587 ve 39 601 sayılarının toplamının tahmini değerini en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulmalarını istemiştir. Bu toplamın doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala uymayan sayı hangisidir ?6       7        9      12      16      22      27 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberleyen kişilere ne denir? Ülkemizle ilgili bir karar alınırken bütün insanların bir araya gelerek ortak karar almaları mümkün değildir. Halk bunu kimin aracılığıyla yapar? Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzeninolduğunu gösteren bir örnek değildir?   Aşağıdakilerden hangisine itme- çekme kuvveti uygulayarak durdurmaya çalışmamız tehlikelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı eylemin tekrarı söz konusu değildir? Su molekülleri arasındaki itme-çekme kuvvetleri hangi durumda en zayıftır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir