S:1

Aşağıdakilerden hangisi edebîeser için söylenemez?

Aşağıdakilerden hangisi edebîeser için söylenemez? sorunun cevabı "Yazıldığı dönemin izlerini taşımaz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
TBMMnin açılması aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirilmiştir? Arkadaşının lavaboda gereksiz yere su harcadığını gören Ahmet, "Ülkemiz su sıkıntısı yaşayabilir. Bu yüzden suyu israf etmemeye özen göstermeliyiz" diyerek arkadaşının suyu israf etmesini önledi.Ahmet'in bu davranışı, onun hangi özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Yarın ülkemiz Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisine girecek. Bu sebeple ülke genelinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Ayrıca hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde zirai don görüleceğinden çiftçilerin tedbirli olması gerekmektedir.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dini selamlaşma cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi istek cümlesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulu öğe zarf tümlecidir? Mekke´den Medine´ye göç eden Müslümanlara ne ad verilmiştir? I.Balkan Savaşları sonucundan Osmanlı Devletinin balkan devletleri ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Kate: I dont prefer - - - - because it is not healty. Doğrudan padişaha bağlı olan ve Türklerden seçilen atlı askeri birlikler babadan oğula geçmek üzere oluşturulmuştur. Sınırların güvenliğini sağlamak ve düşman ülkelerden bilgi toplamak gibi görevleri olan ocak aşağıdakilerden hangisidir? Saltanatın kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Teknoloji en fazla aşağıdaki hangi alanda olumsuzluğa neden olur? Şuraya denizde giden bir taşıt resmi çizeyim...Buna göre, Yezda aşağıdaki resimlerden hangisini çizebilir? Allah'ın ahirette sadece mümin kullarına merhamet etmesine ........................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilere örnektir? Allahın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma... (Kasas suresi,77. ayet)Verilen ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıda verilen illerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür? Dünyanın kendi etrafında yaptığı harekete .........hareketi denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonunun( IMF) merkezidir? Aşağıdakilerden hangisi hava filtresinin temizlenmesinde kullanılır? H_n_ballBoş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? Montrö Boğazlar Sözleşmesinin;I. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiyeye bırakılması,II. Türkiyenin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması,III.Türkiye savaşa girerse Boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesimaddelerinden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiyeye geç- tiğinin kanıtıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırt sözcüğü deyim olarak kullanılmamıştır? Hava soğuktu - - - - biz hiç üşümüyorduk.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmek için kişilere olumluyaklaşmalı ve nazik davranmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişimi engeller? Peygamberimiz Müminin mümine bağlılığı, taşları birbirine kenetleyen duvar gibidir. buyurmuş, sonra iki elinin parmaklarını birbirine geçirmiştir. Peygamberimizin yapmış olduğu bu benzetme müminlerin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Kumbaramda 80 liram vardı. 1/4 ‘ini harcadım. Kaç lira param kaldı? İnsanın özü ruhtur. Ruhun özü gönüldür. Gönülün özü ise sevgidir. Gönül Tanrının evidir. O hâlde insanları insan yapan şey, gönül sahibi olmaları, Tanrıyı ve birbirlerini sevmede birleşmeleridir. Ona göre Tanrının yarattıklarını sevmeyen, onların hak- larına saygı göstermeyen Tanrıya ulaşamaz.Verilen bilgi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi güvensiz şifre örneklerinden biridir? "İşe geç kalınca hayli zor bir durumda kalmıştı. cüm- lesine altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakile- rin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? My sister ............ to the shopping center two hours ago. Murat : .......................................?Halis : No, she isnt. She is Japanese. Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini en geç kaç gün içinde yerine getirir? Osman Bey, 1281 yılında aşağıdakilerden hangisinin ölümü sonrasında Kayı boyunun başına geçmiştir? Halit Ziya romancılığının ilk yıllarında Balzac ve Paul Bourgetyi okudu. Bu iki romancıdan insanı, çevresiyle birlikte ele alma düşüncesini öğrendi. Daha sonraki yıllarda Stendhal, Flaubert, Daudet, Dickens gibi romancılardan etkilenerek güçlü bir tekniğe ve sağlam bir roman diline sahip oldu.Bu parçaya göre Halit Ziyanın etkilendiği akımlar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın temel esaslarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir