S:1

İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir?

İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir? sorunun cevabı "Başkalarının haklarını korumaya özen göstermesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Periyodik sistemde 1A grubunda bulunan elementlerle ilgili;I. Tümü metaldir.II. Son katmanlarında bir elektron vardır.III. Kendi aralarında iyonik bağlı bileşik oluşturabilirler.yargılarından hangileri doğrudur? X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikle ilgili,• Birinci bileşik kütlece %50 X içermektedir.• İkinci bileşiğin 5 gramında 1 gram X vardır.Buna göre birinci bileşiğin formülü XY2 ise ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden hangi konuyu ne kadar öğrendiklerine, hangi çalışma stratejileriyle daha başarılı olduklarına yönelik bir kompozisyon hazırlayıp bunu sınıfta arkadaşlarına okumalarını istemiştir.Buna göre Ayşe Öğretmenin yaptığı etkinlik Çoklu Zekâ Kuramının hangi boyutlarını içermektedir? • Klasisizm akımına tepki olarak ortaya çıkar.• Hayaller, duygular ve coşkular önem kazanır.• Kişiler içinde yetiştikleri çevreyle birlikte alınır.Özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin taassubu önlediği söylenebilir? 2017 verilerine göre İstanbulun nüfusu binler bölüğünde 29 ; milyonlar bölüğünde 15 ve birler bölüğünde 238 bulunan doğal sayıya eşit ise; İstanbulun nüfusu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Hangisi okul gelişim yönetim ekibi üyesi olan öğretmenin görevlerinden değildir? Limana yaklaşan bir gemi ..............hareket yapar.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1. Mahkeme ayın on sekizine kaldı.2. Arabada yalnız dört çocuk kaldı.3. İş bulamadığı için düğün gelecek yaza kaldı.4. Tam beş sene benimle beraber kaldı.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde kalmak sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Hangisi büyük harflerin kullanıldığı yerlerden biri değildir? Öğrenciler okulun bahçesinde toplandılar. cümlesindeki tamlamanın türü nedir? Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? İslamın temel esaslarından biri namaz kılmaktır. Namaz, günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce farz olan bir ibadettir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz olan bir namaz değildir? Aşağıdakilerden hangisi ulus sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek hecelidir? Güzelliğin on paretmez Bu bendeki aşk olmasa Eğlenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasaBu şiirde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir? Bir kazaya tanık olduğumuzda ya da bir kaza geçirdiğimizde öncelikle kimlerden yardım istemeliyiz? Aşağıdaki seçeneklerde belirtilenlerden hangisi yanlıştır? Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle insanlar dünyanın dört bir yanıyla iki yönlü ile- tişime girme olanağı bulmuşlardır. Herhangi bir konuda istediği kadar bilgi alma özgürlüğüne sahip olan insanlar, keşifleri anında izlemeye başlamışlardır. Bir bilgi ya da haber bu sayede dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayılmaya başlamıştır. Bu metinde aşağıda verilen hangi kitle ileti- şim aracından söz edilmektedir? İnsanlar nüfus artışının neden olduğu olumsuzlukları en aza indirebilmek için birtakım çözüm önerileri geliştirmişlerdir.Buna göre, aşağıdaki nüfus artışının neden olduğu olumsuz durum ve çözüm yolları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulmuştur? Selim, 11.03.2003 tarihinde doğdu. Selimin 07.04.2014 tarihinde yaşı gün, ay ve yıl olarak kaçtır? Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir? İlk cumhurbaşkanımız kimdir? Aşağıda verilen canlılardan hangisi ihtiyaç duyduğu organik maddeleri inorganik maddelerden sentezlediği için ototrof (üretici) canlı olarak adlandırılır? Allah her şeyi görür Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatı anlatan kelimedir? Radyo dalgalarıyla deneyler yaparak radyonun geliştirilmesine öncülük eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Atmosferdeki serbest azotu bağlayarak canlılar için kullanılabilir hâle getiren canlılar aşağıdakilerden hangisidir? 0,0000000015 sayısının 10 kuvveti olarak gösterimlerinden hangisi yanlıştır? |–3| ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? I- Ormanların bir değil, birçok yararı vardır.II-Ormanlık yerler bol yağış alır.III- Bu yararların başında bir yerin iklimlemesi gelir.IV- Çünkü ağaçlar yağmuru çeker. Yukarıdaki cümlelerin, anlamlı bütün oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Kitap okumanın en önemli faydalarından biri de insana kendini tanıma fırsatı vermesidir. Okuyan insan hangi dalda başarılı olacağını çok çabuk kavrar. Unutmamalıyız ki aydınlanmamızı sağlayan Edison, Nobel ödüllü büyük fizikçi Einstein üniversiteden mezun değildi. Ama okudukları kitaplar sayesinde hangi dalda kabiliyetli olduklarını keşfettiler ve başarılı oldular. Evet, görüldüğü gibi hayatta başarılı olmanın tek şartı var oda kitaplarla dost olmak. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinde eylem yoktur? Aşağıdakilerden hangisi baklagiller grubunda yer alan ürünlerden değildir? "Ormanda yabani hayvanlar var." cümlesinde geçen "yabani" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Hz. Muhammedle(s.a.v.) ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? I- Bitince Elhamdülillah demek II- Bir dikişte içmemek III- Besmele ile başlamak IV- Oturarak içmek V- Sağ eliyle içmek VI- Kıbleye dönerek içmekSünnete uygun olarak su içmek isteyen bir müslüman yukarıdakilerden kaç tanesini yapmak zorundadır? Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? Devlet memuru iken askerlik görevini yapan bir memur asker dönüşü kaç gün içinde göreve başlamak zorundadır? Aşağıdaki maddelerin hangileri iletkendir?I- BakırII- KauçukIII- Porselen Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir