S:1

O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allahın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. (İbrahim suresi, 34. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi Allahın bize verdiği sayısız nimetlere teşekkürümüzü göstermenin yollarından biri olamaz?

O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allahın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. (İbrahim suresi, 34. ayet)Aşağıdakilerden hangisi Allahın bize verdiği sayısız nimetlere teşekkürümüzü göstermenin yollarından biri olamaz? sorunun cevabı "İbadetlerimizi aksatmak pahasına da olsa sürekli çalışmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Mustafa Kemalin Çanakkale Savaşında düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını önceden sezmesi hangi yönüyle ilgilidir? • Laikliğin benimsendiği ülkelerde bütün vatandaşlar her türlü hak ve özgürlüğe sahiptir.• Herkes istediği inancı ve dini benimseyip benimsememekte serbesttir.• Kişiler, inanç ve düşüncelerini özgürce ifade edebilir.Verilen bilgilere göre Laiklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünya Tasarruf Günü ne zaman kutlanır? İslam dininde bir kişinin yaptıklarından sorumlu tutulması için iki temel şart vardır. Bu şartlar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Bazı üst düzey kamu görevlilerinin Yüce Divan da yargılanmasına yer veren ilk yazılı Anayasamız aşağıdakilerden hangisidir? Allahta var olan ama insanda olmayan özellik hangisidir? Nancy: Im very hungry but I dont have much money. I must eat something.Ekin :I know a restaurant. Prices are - - - -. Hangi kelime ismin –e halinde bulunmaktadır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir? Sabah kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslim kişilere ne ad verilir? Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin. (İbn Mace)Hz. Muhammed bu sözünde kimlere nasihat etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,açık sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Look up! The sky - - - - dark. Vücudumuzdaki yaralanmaların daha çabuk iyileşmesi için hangi seçenekteki besin türü tüketilmelidir? 140 dakika = ..................... saat cinsinden dönüşümü nedir? I. Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.II. Komşusu açken tok yatan bizden değildir.III. Hiç kimseye sabırdan daha iyi bir özellik verilmemiştir.IV. Sizden birinin sırtına bir bağ odun yükleyip pazarda satması, dilenmesinden daha hayırlıdır.Numaralanmış hadislerden hangileri çalışmanın önemiyle ilgilidir? Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli olan melek .........................dir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 3 x 8 + 20 ÷ 4 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsizken geçişli ( oldurgan ) yapılmıştır? - Ameliyatlarda çok dikkatli ve titiz olmalıyım.- Öğrencileri zamanında okullarına yetiştirmeliyim.- Toplumda huzur ve güveni sağlamaya çalışmalıyım.Yukarıda verilen roller aşağıda verilen meslekler ile eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? Friglerde öküz öldürenin ve saban kıranın cezası ölümdü.Bu durum Friglerin daha çok hangisine önem verdiğinin kanıtıdır? Daha çok çocuklar ve yaşlıların maruz kaldığı istismar türüdür. Kişinin sosyal ve maddi ihtiyaçlarını gidermeme, bunları sağlamada - - - - göstermektir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere, aile içerisinde şiddet davranışlarından hangisi yazılmalıdır? 4 birlik 6 onluktan oluşan sayının 14 eksiği kaçtır? E-Devletin web site adresi aşağıdakilerden hangisidir? Birim zamandaki hız değişimi, Fizikte hangi terimle ifade edilir? Hangi teknolojik alet ile yemek pişirilmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konuşmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi geçmiş zamanı bildirmektedir? Mekkenin en zenginlerinden ticaretle uğraşan Hz. Hatice, Hz. Muhammed (sav.)in - - - - olmasından dolayı onunla ticari ortaklık yapmıştır. İnsanların Hz.Muhammed (sav.)e olan güvenini şu sözleriyle ifade etmiştir: Ey Muhammed! Sen iyi, doğru, güvenilir ve güzel ahlaklı birisin.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü yönetim usullerinin sebepleri arasında yer almaz? Peygamberimizin bildirdiğine göre insanların en cimrisi kimdir? Günlük yaşamdaki mektubun bilgisayar ortamındaki karşılığıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi istektir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde halk şiiri nazım biçimleri bir arada verilmiştir? • Ramazan ayına ait bir ibadettir.• Evdeki kişi sayısınca verilir.• Miktarı bir günlük yiyecek masrafı kadardır.Verilen bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir? Hızlı adımlarla evden çıktı. Beyaz ayakkabıları ile kirli suya bastı. Üstü sırılsıklam oldu.Altı çizili sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı şıklarda yoktur? Aşağı dak i l erden hangi si b aşta müşri k l eri n safındayken, Uhud harbinden sonra Müslüman olanlardan değildir? 3 tane onluk + 1 tane birlik kaç eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir