Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hiçbir varlığa benzemez.
• Hiç kimseyle ortaklık kurmaz.
• Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz.
Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
• Hiçbir varlığa benzemez.• Hiç kimseyle ortaklık kurmaz.• Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz.Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir? sorunun cevabı "Allah’a" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Güzel insan, güzel resim diye nitele- nen şeyler sürekli değiştikleri ve gün gelip yok olacakları için gerçekte var değillerdir. Oysa bir güzellik ideası vardır ve bu güzellik ideası her za- man güzeldir.Bu görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde mikroskobik canlıların etkisi yoktur?  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ yan ” kelimesi, “ Oraya vaktinde  gidemezseniz hakkınız yanar.”  anlamında kullanılmıştır? – 7 ile + 3 arasında kaç tane tam sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed’in (sav.) davetine karşı çıkma sebepleri arasında yer almaz? I. Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmalarıII. İngilizlerin Musul Meselesini kendi lehlerine çözmek istemesiIII. Bölge halkının şapka inkilabına karşı çıkmasıYukarıdakilerden hangileri Şeyh Sait isyanının çıkmasında etkili olmuştur? Ülkemizde eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nin İpek ve Baharat yollarının denetimini sağlamasına rağmen istediği ekonomik kazancı sağlayamamasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi devlete belirli ödevler yükleyen, bireye devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım isteme imkanı tanıyan sosyal haklardan değildir?  ”Tatlı” sözcüğü , hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? I - - - - visit my grandparents last weekend because I was ill.