S:1

Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin halk arasında eşitliği sağlamak için çıkarıldığı söylenemez?

Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin halk arasında eşitliği sağlamak için çıkarıldığı söylenemez? sorunun cevabı "Kabotaj Kanununun kabulü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne ad verilir? Dinimizde hırsızlık yapmak, hayvanlara eziyet etmek, birine iftira etmek, yalan söylemek gibi davranışlar aşağıdakilerden hangisine girer? 45 + 23 = 59 + A eşitliğinde A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? "Sorunların köküne inmeden çözümleyemeyiz." cümlesinde altı çizili sözcüğün kullanılış anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Konuşmak her ne kadar iyiyse de, susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. Öyle ki, hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözlerbaşına iş açabilir; onu zor duruma sokabilir. anlamına gelen atasözü, hangisidir? Çığ, hangi alanlarda daha çok gerçekleşir? Uzaktan gelirken bir şarkı sesi, duysam yüzümde nefesini.... Mahmutun şiirinde, hangi duyu organlarını kullanmıştır? Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde şehitlik kavramına vurgu yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kanunuesasinin getirdiği yeniliklerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı anlamı taşımaz? Tanrının varlığına ve birliğine , eşi ve benzerinin bulunmadığına inanma biçimidir. Tanımı verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydaları arasında değerlendirilemez? Peygamberimiz (s.a.v.) Mekkeden Medineye .................................. ile birlikte hicret etmiştir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise cümlenin başına (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( ) Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.( ) Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır.( ) Bir kişinin duygusal olarak kendisini başkasının yerine koymasına empati denir.( ) 18 yaşın altındaki herkes çocuk sayılır.( ) Anlaşmazlıkların çözülebilmesi için uzlaşı sürecinde insanların hak ve özgürlüklerine saygılı olmamalıyız. Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde Kazım Karabekir ve ordusu büyük bir mücadele vererek Ermenileri yenmiş ve Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.Buna göre;I. Milli Mücadele sona ermiştirII. Doğu sınırı güvence altına alınmıştırIII. Ermeniler Batı Cephesinde savaşlara devam etmişlerdiryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydalarından biridir? Kurân-ı Kerimin yirmişer sayfalık 30 bölümü vardır. Bu bölümlere ne ad verilir? Kurnaz tilki peyniri kaptı. cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekât ibadetinin toplumsal yönünü ortaya koymaktadır? Orta Asyada Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Yöneltme - - - başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için - - - devam eder.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi virgülün kullanım alanlarından biri değildir? Atam, inan isteklerinGelecektir yerineBiz hep beraber ant içtikBu büyük eserine.Yukarıdaki dörtlükte vurgulanan hangisidir? "Mahallede iki çocuk parkı var." cümlesinde hangi kelime sıfat görevindedir? 23 Nisan 1920de ülkenin her yerinden seçilen millet vekilleri Ankarada bir araya geldi. TBMMnin açılışı yapıldı.TBMMnin açılması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Anayasamızın düşünce ve kanaat özgürlüğü ile ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Alican 20 yaşındadır. Kardeşinin yaşı ise Canın yaşının çeyreği kadardır. Can ile kardeşinin yaşları toplamı kaçtır? Son yüzyılda insan faaliyetlerinden kaynaklanan;I. fosil yakıtların çok fazla kullanılması,II. atmosferde karbondioksit, kükürtdioksit gibi gazların artması,III.yeşil alanların azalmasıolaylarından hangileri küresel ısınmanın sebeplerindendir? Hülya Hanım diyor ki: Evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alış veriş merkezinde müşteri, tiyatroda seyirciyim. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? İl Özel İdaresi meclis üyeliğinin sona ermesi için özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya kaç birleşim gününe katılmayanların üyeliği sona erer? Peygamberlerin tebliğ ettikleri vahyi insanlara açıklamasına ne denir? Merve Hanımın marketten aldığı 1 kova yoğurt 5 kg gelmektedir. Boş kovanın ağırlığı 550 gr olduğuna göre yoğurtun kütlesi ne kadardır ? Alanı 196 cm2 olan bir karelerden iki tanesi yan yana getirilerek oluşturulan dikdörtgenin çevresi kaç cm ‘dir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek alırsa ünlü kaybına uğrar? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Ayşe, sıra benim resimlere gelince, dudak büküp geçti. cümlesinde aşağıdaki duygulardan hangisi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir