S:1

Atatürkçülükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Atatürkçülükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Taklitçidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Belgin her hafta 3 kitap okuyor. Bülent ise her hafta 4 kitap okuyor. 6 haftanın sonunda Belgin, Bülent’ ten kaç fazla kitap okumuş olur? Kur’an-ı Kerim’i, harflerinin çıkış yerlerine uygun olarak hatasız biçimde okunmasını öğreten ilimdir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  “Mustafa Öğretmen, sabah okula giderken aklına gelen bir etkinliği sınıfta uygulamaya karar vermiştir. Sınıfa girer girmez öğrencileri gruplara ayırmış ve bu etkinliği uygulamaya başlamıştır. Mustafa Öğretmen, öğrencilerine neyi, nasıl yapacaklarını açıklamak için gruplar arasında gezerken sınıfta bir kargaşa ortamı oluşmuş ve zilin çalmasıyla etkinlik yarım kalmıştır.”Bu durumla ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? “Askeri başarılar siyasi başarıları da beraberinde getirir” yargısını aşağıdakilerden hangisi desteklemez? “Yaşasın ( ) Yarın tatile gideceğiz( )” cümlesinde, sırası ile hangi noktalama işaretleri konmalıdır?  14, - 12, - 6 ve 3 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bulutsuz bir gecede yön bulmamızı sağlayan yıldız hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kaza anında turnike (boğucu sargı) uygulamasını gerektiren durumlardandır?  Gülizar' ın kumbarasında 5 tane 5 TL, 8 tane 100 Kr, 20 tane 25 Kr çıktı.Gülizar' ın kaç TL‘si vardır? “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakış-tırdıkları sıfatlardan uzaktır.” (Enbiya suresi, 22. ayet)Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? ismin bulunda hali eki almamıştır? ”Güçlü bir kimse insanları güreşte yenen değil de öfke anında kendisine hakim olandır”(Müslim) Bu hadiste hangi değerden bahsedilir? Aşağıda verilen;I. cmHgII.  / Nm2III.  / kgcm2ifadelerinden hangileri basınç birimi olarak kullanılamaz? Aşağıdakilerden hangisi farklı türdeki bir metinden alınmıştır? Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri veya konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir?  "Atlama" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Rutherford Atom Modeli ile ilgili;I. Bir atomda pozitif yüklerin tamamı çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır.II. Atom çoğunlukla boşluklardan oluşmuştur.III. Çekirdekteki pozitif yük sayısı kadar elektron çekirdeğin etrafında bulunur.ifadelerinden hangileri doğrudur? Bunu sık sık dile getiriyorsun - - - - senden bir şyistemiyorum.Bu cülede boşbıakıan yere, düşücenin yöüegöe aşğıakilerden hangisi getirilmelidir? 3 – 4 – 6 – 9 -13 – 18 - ?  “O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır? Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara İslam tarihinde ne isim verilir? Hangi cümlede kullanılması gereken noktalama işareti sayısı daha fazladır? Avarlar, Bayan Han’ın başkanlığında, 562 yılında, bugünkü aşağıdaki topraklardan hangisine yerleşerek büyük bir devlet kurmuşlardır? 657 sorudan oluşan kitabı günde kaç soru çözersem 9 günde bitiririm? Aşağıdaki harflerden hangisine hem yatay hem dikey simetri dorusu çizilebilir ? Hz. Muhammed’in (s.a.) yaşadığı dönemde diş temizliği ………..denilen bir ağacın dallarından yapılan…………..denilen bir ucu fırça şeklindeki bir çubukla yapılırdı.Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? Fadime yarın ki matematik sınavı için saat  20:00 da çalışmaya başlayıp 21:58 kadar hiç ara vermeksizin  ders çalışmıştır. Toplam kaç dk çalışmıştır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir?  Köprü, baraj,büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir? ‟Nefret – Sıcak – Sürü – İnsanlar” isimlerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Koray Bey, bir konu seçmiş ve 5 öğrencisinin aynı konu üzerinde 5’er dakika tartışmalarını sağlamıştır. Koray Bey’in dersinde uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimizin arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osman’ı elçi olarak Mekkelilere göndermişti. Hz Osman’ın gecikmesi sonucu peygamberimizin istediği biat hangisidir? B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından 2 fazladır.B kümesinin alt küme sayısı A kümesinin alt küme sayısından 48 fazla olduğuna göre A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Atatürk’ün babasının adı nedir?  Adres sormaya hangi cümle ile başlarsınız? Orta Asya Türk Devletleri’nin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “…………….çünkü çok yorgundum.”Yukarıdaki cümlede noktalı yere seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur? Kur’an’ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'nin en büyük nükleer santrali hangi ilimizde yapılacak? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir