S:1

1. İstanbuldadır.
2. Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen tarihi eser hangisidir?

1. İstanbuldadır.2. Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.Yukarıda özellikleri verilen tarihi eser hangisidir? sorunun cevabı "Süleymaniye Cami" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed'in (sav) peygamberlik hayatı kaç yıl sürmüştür? Türk edebiyatında ilk makale hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfini yazınız.(     ) İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.(     ) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.(     ) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.(     ) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalıdır.(     ) Araştırmalarımızda İnternet sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz. They were sunbathing when………............... .  Işık ve ses için,I. Bir engelle karşılaşınca yansımaya uğrar.II. Doğrusal yolla yayılır.III. Boşlukta yayılır.ifadelerinden hangileri ortaktır?  "It is nine thirty"İngilizce verilen saatin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?  Eski Yunanistan’da Kleistenes sınıf ayrımcılığını kaldırıp halk meclisini oluşturmuştur.Bu çalışma ile Kleistenes aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Bir bitki hücresinin konulduğu ortamlarda gösterdiği değişiklikler sırasıyla şöyledir;I. Hücre zarı ile çeperi birbirinden uzaklaşmıştır.II. Hücre zarı ile çeperi birbirine yaklaşmıştır.III. Hücre zarı ile çeper mesafesinde hiçbir değişiklik olmamıştır.Bu bitki hücresinin konulduğu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi fantastik bir eserde görülmez?  5165 metrelik Ağrı Dağının 4509 metrelik bölümünü tırmanan Haydar, zirveye ulaşmak için kaç m daha tırmanmalıdır? Özgüveni düşük olan Semih’in özgüvenini yükseltmek isteyen rehber öğretmenin yapacağı psikolojik danışma çalışmaları aşağıda verilen psikolojinin alt dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilmelidir? Küresel ısınma sorununa çözüm bulmak amacıyla “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne bir ek niteliğinde hazırlanarak2005 yılında yürürlüğe giren protokol, aşağıdakilerden hangisidir? Nesrin washed all the dishes - - - - . Bütün ihtiyaçlarımızın temel kaynağı hangisidir? “Doğu (  ) Güneydoğu Anadolu bölgeleri yüzey şekilleri bakımından farklı bölgelerdir.” Cümlesinde yay ayraç içine hangi noktalama işareti konmalıdır? 1-Çevremizi temiz tutmalıyız.2-Su birikintilerinde oyun oynayabiliriz.3-Elimizi yıkamadan yemek yememeliyiz.Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İnsanlar öldükleri zaman amel defterleri kapanır. Bununla birlikte kalıcı iyilik yapanların, yararlı ilim bırakanların ve kendisine dua eden salih evlat yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz.Bu hadiste aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmektedir? Aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi ayraç içindeki terimle uyuşmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri  değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinde beceriden söz edilmemektedir? Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde “... Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız da birdir, hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Allah katında en kıymetli olanınız, O’ndan en çok sakınanınızdır. Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur.” buyurmuştur.Bu metinden Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Tanzimat Dönemi gazetesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? amaç, aman, amca, ama kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi sonda yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmamıştır?  Alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, konu hakkında bilgi vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?  “Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan(1) birini,en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim(2). Reis kahvenin önünde kahvesini(3) öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle(4) bakıyordu.” Bu parçada, numaralandırılmış kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır?  Boğazlar komisyonunun işlerliği hangi gelişme ile sona ermiştir?  Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bill : - - - -?Kevin : Yes, I would like to make a reservation. Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığının korunmasında birincil koruma ilkelerindendir? İsra ve Miraç olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir?  E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için şifremizi nereden alabiliriz? silgi, sindirim, sinsi, silindir kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi ikinci sırada yer olur? Aşağıdakilerden hangisi sert maddelere örnektir? İlk Türk devletleri, zaman zaman yurtlarından ayrılmak yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Uygurlar döneminde yazılan Göç Destanı bunu anlatmaktadır. Göç olayından sonra Türklerin yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan Uygurlara ait bir destan daha bulunmaktadır. Buna göre Uygurların yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? I. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümeti yönetimine bırakılacakII.Yunanlılar 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacakIII.Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecekIV. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman hakları kadar olacakYukarıda verilenlerden hangileri Mudanya Ateşkes Antlaşmasının maddeleridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir