Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Güney Cephesinde Fransızlara karşı verilen mücadele aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasıyla son bulmuştur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Güney Cephesinde Fransızlara karşı verilen mücadele aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasıyla son bulmuştur? sorunun cevabı "Ankara" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Aynı yapıdaki arazi şartlarına sahip aşağıdaki akarsu vadilerinden hangisinin oluştuğu yerde akarsuların akış hızının daha yüksek olması beklenir? Bu topraklar bizim olalı güneş başka güzel doğupbatıyor. Dereler, türküler söyleyerek akıyor göllere.Anadolu çiğdemi baharın müjdecisi olmuş,etrafa kokular saçmakta. Dağlarda çobanlar kavalçalıyor kuşlara, çiçeklere ve kuzulara.Bu parçada aşağıdaki duyu organlarının hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur? Toplumun temelini oluşturan, ilk eğitimi aldığımız yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sanat akımları ve do-ğum yerleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hac ve Umre ibadeti yerine getirilirken giyilen elbiseye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  kornerpenaltıtaçofsaytYukarıda verilen kelimeler hangi alana ait terimlerdir? “İslam tarihi - - - - bir  bilimdir.”Verilen cümlede boş  bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın özelliği değildir? TBMM nerede açılmıştır?           Toprak horizonlarının sıralı bir biçimde bulunmadığı bir toprak türü için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan, yelkenlerini rüzgâra göre ayarla. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca aynı doğrultudadır?