S:1

1- Doğu Cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki ordu Ermenileri mağlup etmiştir.
2- Ermeniler, Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu imzaladıkları antlaşmayla kabul etmişlerdir.
3- Doğu Cephesinde elde edilen başarıdan sonra ordunun bir kısmı Batı Cephesine kaydırılmıştır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Doğu Cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki ordu Ermenileri mağlup etmiştir.2- Ermeniler, Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu imzaladıkları antlaşmayla kabul etmişlerdir.3- Doğu Cephesinde elde edilen başarıdan sonra ordunun bir kısmı Batı Cephesine kaydırılmıştır.verilen bilgilerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "1, 2 ve 3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Din felsefesi genel olarak dinin kavramlarının anlamlarını, temel kurallarını ve insan yaşamındaki yerini açıklama, sorgulama ve eleştirme amacını taşır. İnsanlardaki dini inancı sorgulamadığı gibi, herhangi bir dinin tarafı da olamaz. İnsan yaşamını düzenleyecek kurallar koyamaz. Buna göre felsefenin dini olaylara bakış açısı nasıl olmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? İlçelerde devleti temsil eden yönetici hangisidir? (16 + 8). 5 + 12 : 3 Bir dosyayı Keserek taşımak isteyen Ali dosyayı seçtikten sonra önce hangi klavye kısayol tuşunu kullanmalıdır? Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde hangisini hissederiz? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır? Kuranın temel niteliklerinden biri olan açıklayıcı, aydınlatıcı anlamlarında kullanılan ve kelime anlamı olarak bildirmek, anlatmak, açıkça söylemek anlamlarına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirmeli bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır? İslam alimleri tarafından insanın ahlaki yönü dört temel erdem üzerinden ele alınmıştır.Hangisi bunlardan birisi değildir. • Nesnel bir bilgidir.• Akla ve bilimsel düşünceye dayanır.• Amacı, ürettiği aletlerle doğayı in- san lehine çevirmektir.Bu özellikler aşağıdaki bilgi türle- rinden hangisine aittir? Hatemün-nebiyyîn aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılan bir sıfattır? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? ................. hiç hoşlanmam cümlesinde boş yere aşağıdaki isimin hal eklerini almış sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre diğerlerinden sonra gelir? Aşağıdakilerden hangisi kendini büyük sıkıntılara sokan bir işe girişmek anlamındadır? Peygamber Efendimizin ailenin önemini belirten birçok hadisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili hadislere örnek değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi canlılar için ortak olan özelliklerden değildir? Geçmişten günümüze değin çoğu şair, tabiata önem vermiş ve benzetmeye dayalı anlatımlarında tabiattan en geniş anlamda yararlanmıştır. Ne var ki ne âşığın aka aka denizler oluşturan göz yaşları ne de nergis gözlü sevgilinin görünümü bir araya gelse günün bir saatindeki Boğaziçi manzarasını vermeye yetmez.Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın birden fazla özelliği belirtilmiştir? Alican akşam yemeği için hangisini tercih ederse, sağlıklı davranmış olur? Mont 76 / Atkı 10 / Bere 14/ Ayakkabı 50 / Pantolon 656 liram var. Bir atkı alabilmek için ne kadar daha param olması lazım? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre yazı tipi ve harf büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin bir sonucu olamaz? ....................................... kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonucunu üstlenmesidir. Yukarıdaki boş yere hangi kavram yazılmalıdır? I. Maksimum nemin artmasıII. Mutlak nemin artmasıIII.Havanın soğumasıYukarıda verilen durumlardan hangileri sonucunda bağıl nem oranında artış görülür? Yargı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kahvaltıda ................... için ?Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y yazınız. (...) Kuvvetin birimini dinamometre ile ifade ederiz.(...) Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir. (...) Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır.(...) Dinamometrenin yapımında yay ya da lastik gibi esnek cisimler kullanılır. (...) Araba lastiklerinin zamanla aşınmasının nedeni sürtünme kuvvetidir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada neyin olması gerekir? Ülkemiz dünyanın en değerli coğrafyalarından biri üzerinde bulunmaktadır. Güneydoğusunda ve doğusunda zengin petrol yatakları bulunur ayrıca Ortadoğuyu Avrupaya bağlayan en kısa yol olan E-5 karayolu ülkemiz üzerinden geçmektedir. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul boğazı Avrupa ve Asyayı birbirine bağlamaktadır.Yukarıdaki bilgiler ülkemizin hangi konumuyla ilgilidir? Toplumların örf, adet, ve geleneklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ülkemizdeki biyoçeşitliliği tehdit eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlı değildir? Elektronların çekirdeğe belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda döndüğünü savunan bilim insanı kimdir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamberimiz (s.a.v.)in niteliklerini övmek için yazılan şiirlere ne ad verilir? İmamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerin adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir