S:1

Aşağıda verilen cümleleri anlamlı bir diyalog yapmak için doğru sıralama nasıl olmalıdır?
1. Why are you there?
2. Where are you, Bill?
3. I want to buy flowers for my mother.
4. At the florists

Aşağıda verilen cümleleri anlamlı bir diyalog yapmak için doğru sıralama nasıl olmalıdır?1. Why are you there?2. Where are you, Bill?3. I want to buy flowers for my mother.4. At the florists sorunun cevabı "2 - 4 - 1 - 3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin farzlarından biri değildir? Kirazın derisinin altında kiraz      Narın içinde nar      Benim yüreğimde boylu boyunca      Memleketim var.Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı nedir?   Oruç ibadeti ile ilgili olan fidye kavramı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İlkçağ Anadolu uygarlıklarından Urartulara ait bir yerleşim merkezinde su bentleri ve kanallarına rastlanmıştır.Kazıda elde edilen bulgularla, aşağıda verilenlerden hangisi arasında daha anlamlı bir ilişki kurulabilir? Kütlesi  50000 gram olan bir çuval un kaç kg ’dır ?  Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma teknolojilerinin hayatımıza kattığı faydalardan değildir? Akrabalığın temeli neye bağlıdır? itilaf devletlerinin misak-ı milli kararlarına ilk tepkisi nasıl olmuştur?   Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir? Avrupa Birliğinin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?  Göğüs kafesinin görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ülkemizde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu gece ne olarak kutlanır? İslam tarihinde Müslüman olmayanlardan ilk kez cizye vergisi alınması aşağıdaki savaşların hangisi ile gerçekleşmiştir? 1.Omurgalıdır.2.Yavrularını sütle besler.3.Vücutları tüyle kaplıdır.Verilen özelliklere sahip canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1000 + 11000) + ( 0100 + 40 - 17) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye’ nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi eylem nedir? “Allah (c.c.), insanlar arasında Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir.”Yukarıda verilen paragrafta Allah’ın isimlerinden hangisi açıklanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliklerinden biridir? “Önceden verilmiş olan hak ve hürriyetlerin sınırlarını daraltmaktır.” ifadesi neyin tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Gazete, abonelerine birbirinden değerli dört hediye verecek.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? • Menekşe•Kara yosunu•PapatyaVerilen bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Akdeniz’de ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve denizcilik faaliyetlerini geliştirmek için aldığı yerlerden biri değildir? Bahçede 8 çocuk oyun oynuyordu. Önce 4 çocuk sonra da 3 çocuk daha geldi. Bahçede kaç çocuk oldu?  Düşüncelerini paylaşmazsakta herkes düşündüğünü söylemekte serbesttir.Böyle düşünen biri neyi savunuyordur?  Aşağıdakilerden hangisi Devleti oluşturan temel öğelerden biri değildir?   Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?  “Çocuklar kedi ölüsünü çöplüğe kadar sürüklediler.”Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sürüklemek” sözcüğü, bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? “Yiyeceklerimiz, içerdikleri besin ögelerinin yoğunluğu açısından 5 grupta toplanır. 1. gruptaki besinler; protein, demir, çinko ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bu besinler enerji de verir. Bir günde, bu grup besinlerin bir veya birkaçından karışık olarak 2-3 porsiyon yenmelidir. Fazla tüketildiğinde yüksek kolesterol, gut, hipertansiyon vb. sağlık sorunları ortaya çıkabilir.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1. grupta yer alan besin ögelerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik dinindeki On Emir’den biri değildir? Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı 170'tir. Bölüm 9 ise bölünen kaçtır? "t -e -ç -i -a -h" sesleriyle bir kız adı yazmak stiyorum.Hangi seçenekteki ad oluşturabilir?  Hareket eden bir cismi durduran yada duran bir cismi hareket ettiren etkiye ne denir? Din ile güzel ahlak arasındaki ilişki nedir? Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir? Hangi deyimde sıfat yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de din anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir