Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Gareth : When does your brother get out of bed?
Bill : Generally at quarter to nine.
Altı çizili ifadenin yerine hangisi yazılabilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Gareth : When does your brother get out of bed?Bill : Generally at quarter to nine.Altı çizili ifadenin yerine hangisi yazılabilir? sorunun cevabı "08:45" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. UrartuII. İyonyaIII. LidyaIV. HititYukarıda verilen Anadolu medeniyetlerinden hangileri Akdeniz’de deniz ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmuştur? Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden biri değildir? Motosiklette tahrik zincirinin kullanım ömrü uygun yağlama ve ayarına bağlıdır.Buna göre, yetersiz tahrik zinciri bakımı aşağıdakilerden hangisine neden olur? İlk uygarlıkların geliştirdikleri bilimsel ve teknolojik yenilikleri ele alan bir sergiyi gezmeye giden bir öğrenci bu sergide hangi uygarlığa ait örnekler göremez? Kulak sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız?  Aşağıdaki Latince rakamların hangisinin okunuşu yanlıştır?  I. Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklı olmasıII. Gölge yerlerin tam karanlık olmamasıIII. Yeryüzünün aşırı ısınıp, aşırı soğumamasıIV. Güneş ışınlarının Ekvator üzerine yılda iki kez dik açıyla gelmesiYukarıda verilen durumlardan hangilerinin oluşumunda atmosferin etkisi vardır? “carnival” kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Batı Anadolu’da kurulan İyon şehir devletleri zamanla bilim merkezlerine dönüşmüştür.İyonların hangi özelliği bu değişimi hızlandırmıştır? “ iki yüz yirmi üç bin beş yüz altı” sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tekil isimdir?  Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur?