S:1

1 - Bölgesel olarak kurulmuşlardır.
2 - İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.
3 - Tek bir merkezden yönetilmişlerdir.
Yukarıdakilerden hangisi Kuvayımilliyenin özelliklerinden değildir?

1 - Bölgesel olarak kurulmuşlardır.2 - İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.3 - Tek bir merkezden yönetilmişlerdir.Yukarıdakilerden hangisi Kuvayımilliyenin özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "Yalnız 3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki yazı türlerini iki gruba ayırırsak hangisi tek kalır? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığı- mız kitle iletişim araçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Plastik,metal,cam,kağıt gibi katı atıkların birbirinden ayrılarak geri kullanılabilir hale getirilmesine .....................denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Elif and her friends went to Paris - - - - . Bir yazarın herhangi bir konuda ya da günlük olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini samimi bir üslupla anlattığı gazete ve dergi yazılarıdır. Güncel olaylay ele alındığı için etkisi kısa sürelidir. Bu parçada tanımlanan metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme duygusu vardır? Tekalif-i Milliye Yasasına göre Türk halkı elindeki çamaşırını, çorabını, çarığını, vb. askere vermiştir.Türk halkının bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.( ) Büyüklerle çocukların sorumluluğu farklıdır.( ) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.( ) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.( ) Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir. Bir haber sunumunda kullanılan aşağıdaki ifadelerden hangisi kaynağı doğrudan belirtmiştir? Zeynep bakkaldan 650 g zeytin ,3kg peynir,2 kg bal,1450 g tere yağ aldı. Zenep ‘in aldıkları toplam kaç g ‘dır? I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçüsü temel birimidir? 789 sayısı için hangisi söylenmez? Her ay düzenli tartılan Hüseyin ilk tartıldığında 30 kilo geliyor. Her ay 4 kilo daha fazla gelirse kütlesi 5. ayda ne kadar olur? İletişimin gerçekleştiği ortama ne denir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir uygulamadır? Rekabet edebilme duygusu ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır? Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Yediğimiz yiyecek ve içeceklerle alırız.Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? 120 sayısını %20 ‘si ile %15 i 21 olan sayı kaçtır? MENÜÇorba : 3 TLBalık : 17 TLKebap : 15 TLTatlı : 6 TL(Soruları tabloya göre cevaplayınız)Menüden balık ve çorba alıp 50 TL ödeyen bir kişi kaç TL para üstü almalıdır? Viyanada bulunduğum süre boyunca ayaklarım sık sık Kertenstrasseye giderdi. Bu cadde şehrin süs vezekâ sergisidir. Gördüğünüz her şeyi Viyanalıların bir dimağ belgesi olarak düşünebilirsiniz. En küçük ve en değersiz şeye bile düşünülmeksizin bir şekil ve yer ayrılmaz. İşte çakır göz kadar firuzeler, göztaşı gibi pırlantalar, kan damlası renginde yakutlar ve pek derin denizleri hatırlatan zümrütlerle dolu kuyumcu camekânları...Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Mimar Sinan aşağıdakilerin hangisinde daha fazla eser vermiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyoktur? Temsil Heyetinin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların tamamını tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Hava - Toprak - SuYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü farklı bir amaç için kullanılmıştır? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D; yanlış olanlara Y yazınız(.....) Haklarımız devlet tarafından kanunlarla güvence altına alınmıştır.(.....) İnsanlar birbirlerini yeterince dinlemedikleri için anlaşmazlıklar çıkmaktadır.(.....) Adalet olmadığında eşit haklara sahip olmamızın bir anlamı yoktur.(.....) Zaman zaman öyle anlaşmazlıklarla karşılaşılır ki ortada haklı veya haksız yoktur.(.....) Uzlaşı sonunda mutlaka bir tarafın istediği olmalıdır. M.(-1) = (-18)(+1).K = (-19)Olduğuna göre M-K çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır? Yaşlı nine, karşıdan karşıya geçerken kendisine yardım eden çocuğa ne demiş olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Bir dağcı 1315 m tırmandıktan sonra mola veriyor. Moladan sonra 915 m daha tırmanıyor. Dağcının zirveye ulaşmasına 530 m kaldığına göre dağın yüksekliği kaç metredir? Hz. Muhammedin (sav.) ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Annemizin kız kardeşi bizim neyimiz olur? Osmanlı Devleti nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa hangi savaştan sonra bozulmuştur? Sıvı dolu kabın yan yüzeyinde çember şeklinde açı-lan bir delikten akan sıvının çıkış hızı;I. Deliğin sıvı yüzeyine olan uzaklığıII. Deliğin yarıçapıIII. Yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt pansiyon ve benzeri kurumların açılması,devri,nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek işleri yürütme görevi MEB ‘nın hangi birimine/müdürlüğüne verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir