S:1

Hal değişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Hal değişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yoğuşma sıvının ısı almasıyla gerçekleşir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesinde açılabilen okul öncesi eğitim kurumudur? Türkiye’nin kabartma yöntemiyle çizilmiş haritasını inceleyen bir grup öğrenci; - Koyu kahverenginin çok fazla olduğunu,- Kabarık yerlerin çokluğunu,- Akarsuların oluşturduğu derin vadileriAşağıdaki bölgelerden hangisinde daha çok gözlemler? “Arkadaşlarımla sinemaya gidiyoruz?”    Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?  I. İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3’ ü oranında geçici teminat alınır.II. Tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında geçici teminat satışa esas bedelin %5’ inden az olamaz.III. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idareler serbesttir.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre geçici teminat ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1-Adana - Pamuk2-Afyon - Haşhaş3-Konya - Çay4-Antalya - TurunçgilAşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? “Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi ‘5’ rakamının karesinin ve küpünün toplamına eşittir? Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir?  • İyi ve kötü, aklın bilgisi dâhilindedir.•  Büyük günah işleyen bir kimse din- den çıkmaz.•  Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir? A >265 - 86 eşitsizliğinde A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Dünya’nın kendi çevresinde dönmesinden aşağıdakilerden hangisi oluşur?  İslam’ın ilk şehitleri kimlerdir? Cuma hutbesi, aşağıdaki söylev türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Güneş sistemindeki güneşe en yakın gezegen ve en uzak gezegenlerin özellikleri sırası ile aşağıda doğru olarak verilmiştir?  I. MektuplarII. EvlerIII.  Gazetedeki röportajIV.  HesaplarımızV. E- PostalarVI. Yayımladığımız OtobiyografilerVII. Hatıra DefterleriVIII. Günlükler Yukarıdakilerden hangileri özel hayat kapsamında değerlendirilemez? Hangisinin kullanıcısı kask, dirseklik ve dizlik kullanır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna gelen ek, anlamda bir değişiklik meydana getirmiştir? Yüce Allah’ın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Mute Savaşı’nda Hz. Muhammed’ (sav.) in orduya tayin ettiği üç komutandan biri değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır? Altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır?  Protokolde, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Hz.Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir? 31 Ağustos 1959 günü Erzurum’a yerleşen çiçeği burnunda asistan, bu şehre pek yabancı sayılmaz. Çünkü anneannesi Erzurumludur.Bu metindeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi özel isim olarak da kullanılır? Son peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi yazları da yağışlı olan Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yetişmeyen bir üründür? Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan biridir?  Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 sayısına tam olarak bölünemez? Sürtünme kuvveti yaşamımızda var olmasaydı;I. yolda yürümek,II. hareketli otomobili durdurmak,III. mıknatısın toplu iğneyi çekmesieylemlerinden hangilerinin gerçekleşmesi zor olurdu? Beren bayramda biriktirdiği 22 liranın 7 lirasına oyuncak aldı.Beren' in kaç lirası kaldı? Protokol esaslarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi kimlik duygusu kazanamamış olan bireyin özelliklerindendir? 1-foot = kulak2-arm = kol3-hand = elEşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Allahın aslanı olarak tanınan ve Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber Efendimizin amcası kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir