S:1

Mustafa Kemalin Osmanlı yönetimini yakından inceleyip tanıma fırsatı bulduğu şehir aşağıdakiler- den hangisidir?

Mustafa Kemalin Osmanlı yönetimini yakından inceleyip tanıma fırsatı bulduğu şehir aşağıdakiler- den hangisidir? sorunun cevabı "İstanbul" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ne zaman kabul edilmiştir? Günümüz uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez hangi uygarlık bulmuştur? Descartese göre, varlığı meydana getiren cevherlerden ruh un fonksiyonu nedir? Namaz vakitlerinin belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarının hangisinden/hangilerinden faydalanmaktadır? 1500gr yoğurtun %30 kaç gr ‘dır? Milli Eğitim Müdürlüğü hangi bakanlığımıza aittir? Aşağıdakilerden hangisi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan biri değildir? Aynı hacimde olan iki cisimden kütlesi büyük olan madde, yoğunluğu daha ..................... maddedir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi doğal maddedir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yüklem isim tamlamasıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar.Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur? Doğal afetlerde arama kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi bulunma hâl eki almıştır? Müşriklerin İslamı kabul etmemelerinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(.....) Kuran-ı Kerimde her surenin başında besmele bulunur.(.....) Kuranda toplam 114 ayet vardır.(.....) Sureler adlarını surenin içinde geçen bir olay, konu, veya bir isimden alır.(.....) Kuran-ı Kerimde otuz cüz vardır.(.....) Kuranın her 10 sayfasına Hizb denir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şart-koşul söz konusudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek fiilin geniş zamanı eki almıştır? Melikşah, ölümünden önce ülkeyi çocukları arasında paylaştırdı. Bu durum ülkede taht kavgalarına yol açtı.Büyük Selçuklular Döneminde yaşanan bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? • Bitkinin üreme organı - - - - .• - - - - bitkinin dik durmasını sağlar.• Fotosentezle besin üretilmesini sağlayan kısım - - - - .Verilen açıklamalarda boş bırakılan kısımları tamamlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Samuel : I exercise for two hours every morning.Daniel : If your lungs do not get - - - - oxygen to meet the increased demand of exercise, then you may experience some problems in your legs. Tatlı sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Din Kültürü Dersinde öğretmenin öğrencilerine hafta sonunu nasıl geçirdiklerini sorduğundaAhmet, Amcamları ziyarete gittik. diye cevap verdi. Bunun üzerine öğretmen bu yaptıklarının güzel bir davranış olduğunu, Hz. Peygamberin de bu hususta - - - - buyurduğunu söyledi.Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisinin yazılması uygundur? Cumhuriyetçiliğin Anayasanın değiştirilemez bir hükmü olduğu ilkesi ilk kez hangi Anayasamızla birlikte kabul edilmiştir? Odanın penceresinden bakarken birdenbire gözüme babamın getirdiği motosiklet çarptı. Motosikletin yanına gittim. Bu, bir haftadan beri avluda duruyordu. Babam bozuk olduğunu söylemişti. İçimde bir merak uyandı. Başladım düğmeleriyle oynamaya. Birdenbire çalışıverdi. Başıma başlığı taktım ve motosiklete bindim. Gaza bastım, hareket etti; hiçbir yerinde bozukluk yoktu. Yokuştan aşağı ilerlemeye başlayınca bozukluğun ne olduğunu anlayıverdim. - - - -Bu paragrafın eksik bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisidir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Mecburi öğrenim çağınıbitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç yıl okula devam etmelerine izin verilir? I. Son kullanma tarihineII. Ürünün markasınaIII. Temizlik ve tazeliğineIV. Ambalajındaki resimlereMarketten alışveriş yapılırken, öncelikle hangilerine dikkat etmek gerekir? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık vedavranışlardan korunmak için bir çözüm yoludur? I. Kuvvet cisimleri hareket ettirebilir.II. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.III. Kuvvetin etkisi gözlemlenemez.Yukarıda kuvvetle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Doktor, hasta olan Aliye Hastalığın geçnekadar okula gitmemelisin. Çükühastalığın arkadaşarınada geçbilir. demişir.Buna göe, Aliin hastalığı aşağıdakilerdenhangisi olamaz? Doğal kaynakların azalması, dünya nüfusunun artması, geri dönüşümü zorunlu hâle getirmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu petrolden tasarruf sağlanabilmektedir.Verilen bilgide geri dönüşümle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir? Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına ne denir? 3–B sınıfında en uzun boylu öğrenci Ceylan dır. En kısa öğrenci ise Melikedir. Ceylan ın boyu 1 m 48 cm, Melikenin boyu ise 1 m 14 cmdir.Buna göre Ceylan, Melikeden kaç santimetre uzundur? Abbasiler, IX. ve X. yüzyıllarda Yunan klasiklerinin çevirisini yapmışlar ve din dışı bilimlerde önemli gelişmelere ön ayak olmuşlardır. Verilen bilgide sözü edilen gelişmeler, aşağıdaki hangi alanla ilgili olabilir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılma nedenlerinden biri değildir? Bir boyacı 12 gün çalışarak 1572 TL almıştır.Buna göre boyacının bir günde aldığı ücret kaç liradır? 30 701 005 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir