S:1

Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuş ve yakından takip etmiştir. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdir.
Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal İle ilgili;
1- Fikir hayatı gelişmiştir
2- Askeri tecrübeler kazanmıştır
3- İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuş ve yakından takip etmiştir. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdir.Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal İle ilgili;1- Fikir hayatı gelişmiştir2- Askeri tecrübeler kazanmıştır3- İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? sorunun cevabı "Yalnız 1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Merceklerde odak noktası hangi harf ile gösterilir? Aşağıdakilerden hangisinde deniz taşıtları gruplandırılmıştır? Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapma destanların özelliklerinden değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin olumsuz yönlerinden biridir? 0,698 ondalık kesrinin okunuşu hangisidir? A: Do you have any plans for the weekend? B: Yes, - - - - . Aşağıdaki hangi kelime sözlükte son sırada yer alır? Tevrat, Yehova, Ağlama Duvarı, haham gibi kavramlar aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün annesidir? Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya Savaşından sonra yurdumuzu işgal eden devletler arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? Arif halasının düğünündeydi. Salonda gelin ile damadın bulunduğu yere gitti. Halasının kulağına, Eşinle konuşurken ona ne demeliyim? diye sordu. Halası ona ne demiştir? Timur İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Oliver :What kind of music do you like?Max : I like rap, hip hop and jazz but Im - - - - pop music most. SEKİZ kelimesinin ingilizcesi hangisidir? İbadetler, helaller- haramlar, evlilik- boşanma, miras vb. konular hakkında açıklayıcı bilgiler veren ilim dalı hangisidir? I - - - - read book than watch TV. Sıvı maddelerin ölçü birimi hangisidir? I. Deterjanlar sert sularda sabuna göre daha iyi temizleyici etki gösterir.II. Deterjanların çevre kirliliğine etkisi sabunlardan daha fazladır.III. Sabun ve deterjanlar hem temizleyici hem de dezenfekte edici özelliktedirler.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Küçükçekmece Gölü hangi ilimizdedir? "Her yıl okulun bahçesi­ne genç fidanlar dikeriz."Yukarıdaki cümlede adın özelliğini belirten sözcükler hangileridir? • Devletin adı ne olacak?• Devletin rejimi nasıl şekillenecek?• Devlet başkanlığı sorunu nasıl çözülecek?• Hükûmet kurmada yaşanan sorunlar nasıl aşılacak?Atatürk Döneminde yaşanan bu sorunlar, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuştu- rulmuştur? Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız.Aşağıdakilerden hangisi matematiksel operatörler arasında yer almaz? A : 16 = 442Yukarıda verilen bölme işleminde A kaçtır? Köroğlu düşer mi yine şânından Ayırır çoğunu er meydanındanKır at köpüğünden düşman kanından Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır Karacoğlan der ki yandım kül oldum Her bir deliliği kendimde buldum Dolanıp da kavil yerine geldimKavil yerlerinde bulamadığımBu iki dörtlük karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tümgücüyle savaşıyordu.3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekmişti.4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim.3. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında kullanılmıştır? Kuran-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tarihde ilk defa yazıyı kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler yakın anlamlıdır? I. Akışkandır.II. Bulundukları kabın şeklini alır.III. Litre ile ölçülür.IV. Belirli şekilleri yoktur.Sıvılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkıh ilmi aşağıdaki temel yorum alanlarının hangisiyle ilgilidir? Yarın hayvanat bahçesine.......................Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanabilir ? I.oksijenli solunum II.fotosentez III.fermantasyon Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde karbondioksit kullanılır? Hac ibadeti hicretin hangi yılında farz kılınmıştır? Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu aşağıdaki olayların hangisiyle kabul edilmiştir? '' Diz'' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Bazı bitkilerin besin depolayan yumruları üzerindeki gözlerden sürgünler gelişir ve yavru bitki bu sürgünlerden oluşur.Buna göre;I. Yer elması III. PirinçII. Mısır IV. Patatesverilen bitkilerin hangilerinde bu durum gözlenmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir