S:1

Mustafa Kemalin eğitim hayatıyla ilgili;
1- Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.
2- Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.
3- Askeri okullarda okumayı istememiştir.
durumlarından hangileri doğrudur?

Mustafa Kemalin eğitim hayatıyla ilgili;1- Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.2- Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.3- Askeri okullarda okumayı istememiştir.durumlarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "1 ve 2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki maddelerden bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır? Aşağıdakilerden hangisi gaz maddelere örnek olamaz? Aşağıdakilerden hangisi birey sözcüğü ile eş anlamlı kullanılmaz? 10 yarım kaç bütün eder? Batı'da bana Avicenna dendi. Özellikle tıp alanında çalışmalarım ile tanındım. Kitaplarım uzun yıllar üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu.Yukarıda kendini tanıtan dünyaca ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Küçük bir zararı önlemek için büyük bir zararı göze almak yanlıştır.Yukarıdaki cümle aşağıdaki atasözlerinin hangisinden çıkabilir? Ahlakın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biridir? Bilimsel araştırma sürecinde evrenin tümüne ulaşmak zaman, maliyet ve emek açısından zor olduğundan evreni temsil edecek ve evren hakkında genellemelere ulaşmamızı sağlayacak örneklem üzerinde çalışılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi evren-örneklem ilişkisine daha yakın anlamdadır? Ordular! ilk hedefiniz Akdenizdir! İleri.Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Orhan Bey Döneminde;I. Divan örgütünün kurulmasıII. İznikte ilk medresenin açılmasıIII. Vezirlik makamının oluşturulmasıgibi gelişmelerden hangileri doğrudan devlet yönetimi ile ilgilidir? 8,10,26,31,17Yukarıdaki veri grubuna aşağıdakilerden hangisi eklenirse veri grubunun açıklığı değişmez? Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkün iletişime önem verdiğini kanıtlayan bir uygulamadır? İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi alarak meslek hayatına geçmiş bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi beklenmez? Sekbanıcedit adlı ordu, hangiOsmanlı padişahı zamanında kurulmuştur? Besin piramidine göre en az tüketilmesi gereken besin grubu hangisidir? .................... Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Fen bilgisi dersinde, Cisimlerin Genleşmesi konusunun öğretiminde buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin yapması gereken ilk etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir