Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mustafa Kemalin eğitim hayatıyla ilgili;
1- Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.
2- Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.
3- Askeri okullarda okumayı istememiştir.
durumlarından hangileri doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mustafa Kemalin eğitim hayatıyla ilgili;1- Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.2- Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.3- Askeri okullarda okumayı istememiştir.durumlarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "1 ve 2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Biz bu yarışmada birinci olduk”Cümlesinden hangi kelimeyi çıkarırsak cümlenin anlamında değişiklik olmaz? Kumbaramda 4 tane 10 lira, 5 tane 5 lira, 10 tane 1 lira vardır. Kumbaramda toplam para ne kadardır? I. AnayasaII. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat KanunuIII.1739 sayılı Millî Eğitim Temel KanunuIV. Kalkınma Plan ve Programları652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yukarıdakilerden hangilerinin doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir? ALİ: Ailemle Orta Anadolu’nun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikleyazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulamayapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik butoprak hangi birimizi geçindirecek!...Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankara’ya göç ettik, iş güç sahibi olduk.Ailenin Ankara’ya göçünün öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır.  Aşağıdaki olaylardan hangisi Medine döneminde gerçekleşmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi e-devlete giriş yapabildiğimiz resmi web sitesidir? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ şık “ sözcüğü diğerleri ile sesteştir? Çok yıllık bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde aşağıda verilen metabolik olaylardan hangisi gerçekleşmez? "Manavdan ... elma aldık." cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki sıfatlar hangisi yazılmamalıdır? "14- 34 - 49 - 24" Sayılardan hangisinin onlar basamağı 4 tür?