S:1

Bu bavul benim için geçmişimden ve çocukluk hatıra- larımdan hatırlamak istemediğim pek çok ayrıntıyı ta- şıyan tanıdık bir eşyaydı ama şimdi ona dokunamıyor- dum bile. Niye? Elbette ki bavulun içindeki gizli yükün ağırlığı yüzünden.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu bavul benim için geçmişimden ve çocukluk hatıra- larımdan hatırlamak istemediğim pek çok ayrıntıyı ta- şıyan tanıdık bir eşyaydı ama şimdi ona dokunamıyor- dum bile. Niye? Elbette ki bavulun içindeki gizli yükün ağırlığı yüzünden.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yüzleşilmek istenmeyen anılar barındırması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hangi cümlenin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? When do have breakfast every day? ATP molekülünün yapısında,I. GlikozitII. EsterIII. Peptitverilen bağlardan hangileri bulunur? DOĞRU MU? YANLIŞ MI? (     ) üçgenin  3 tane  köşegeni vardır.(     ) dik açıyı oluşturan iki açıdan biri 50° ise diğeri 130 °’dir.(     ) üçgenin iç açılarının  toplamı 180°’dir.(     ) dörtgenin iç açıları toplamı 360◦’dir.(     ) bir açısı geniş , iki açısı dar olan  üçgen bir geniş açılı üçgendir. Azra 9 yaşındadır. Abisi, Alican’dan 7 yaş büyük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Gevşeyen bir kasla ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   • Anadolu’da Moğol baskısı arttı.•  Devlet, Moğolların himayesine girdi.•  Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.•  Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında yer alır? Türkleri Balkanlardan atmak Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla Panslavizm politikasını izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Sokrates’e göre ahlaki eylemin kaynağı bilgidir. Bilgi bizi doğru eyleme, bilgisizlik ise yanlış eyleme götürür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in görüşüne uygundur? 4 tavuk ile 5 kedinin ayak sayısı toplamı nedir? "Cimri adam, para harcamaya korkuyordu." cümlesindeki "cimri" kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamı bozulmaz? Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? “ Babam, kardeşim eve geç kalınca çok endişelendi.”Cümlesinde annemin durumunu anlatan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Üzerleri toprakla örtülü Orta Asya mezar yapısına ne ad verilir? Bir cisme kuvvet uyguladığımızda, cisim­de aşağıdakilerden hangisi görülmez? Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? "-lik" eki aşağıdaki kelimelerden hangisine soyut anlam kazandırmamıştır? Osmanlı Devleti’nin batıcılık fikri etrafında ülkesini kurtarma çabası başarısız olmuş ancak yine aynı metotla Mustafa Kemal yeni bir ülke kurmuştur. Mustafa Kemal’in bu başarısı aşağıdakilerden hangisi ile daha doğru açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk beş terimi olabilir?  Benim için her bir sözün kıymetlidir incidenGözyaşların akıtma gel, odur gönlüm incidenBu dizelerdeki altı çizili sözcüğün farklı anlamda kullanılması aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? “Kur’an-ı Kerim’in ana konularını ………………, ………………..,……………………… ve …………….. olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlamalıyız? Ergenlik döneminde aile birliğinin önemi ile ilgili olarak verilenlerden hangisiyanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? 3 kızı olan bir ailenin 4.çocuklarının kız olma ihtimali% kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım 3. kişi ağzıyla yapılmıştır? 35-41-47- …- 59 örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Felsefe’nin sorduğu sorulara genel-geçer, nesnel, kesin cevaplar bulmak mümkün değildir. Çünkü her filozofun bu sorulara bakış açısı farklıdır.Bu parçada filozofun hangi özelliği vurgulanmaktadır?  “Selamün Aleyküm’’ sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir     Buna göre,ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?   Günahtan uzak olmak, günah işlememek demektir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır.​Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Sürekli kuzeyi gösteren yıldız hangisidir? 9-1-0-4-2 rakamalarını kullanarak oluşturulabilecek en büyük 5 basamaklı doğal sayının birler ve binler bölüğünün toplamı kaçtır?  Adam : Can I invite my friends to our house tonight?Mother : - - - -. Your father doesn’t feel weII today and wants to rest for a while.Adam : OK. We will meet at a café then.  Onar onar ileriye doğru ritmik sayarken atmıştan sonra hangi sayıyı söyleriz?  Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sıralamasında diğerlerinden önce gelir? Türklerin büyük kitleler hâlinde İslamiyet’e geçişi, aşağıdaki devletlerden hangisi dönemine rastlar? Kaybolan bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Sorun yaşayan iki kişinin araya üçüncü kişi girmeksizin yüz yüze konuşarak sorunları çözme yöntemine ne denilmektedir? “07.47” de evden çıkan Oya, 2 saat  26 dakika sonra köyüne  varıyor. Oya köyüne  vardığında  saat kaçtır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir