Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Litresini 140 kuruştan aldığı sütün yarım kilogramını 130 kuruşa satan sütçü 50 litre sütte kaç TL kar etmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Litresini 140 kuruştan aldığı sütün yarım kilogramını 130 kuruşa satan sütçü 50 litre sütte kaç TL kar etmiştir? sorunun cevabı "30 TL" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir? 408 m kumaşın çeyreği ile pantolon diktik. Geriye kalanın yarısının 25 m fazlası ile gömlek diktik. Geriye kaç cm kumaş kalmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır? İkinin karesi ile ikinin küpü toplamı kaçtır? Büyük miktarda bilgiyi uzun süreli olarak saklamak için kullanılan manyetik disklere ne denir? A: I´m very late to the office. B: .................................... Aşağıdakilerin hangisinde virgülün görevi diğerlerinden farklıdır? 24 hafta = ………..gündür 25 Mart 1611’de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğan Evliya Çelebi’nin ailesi aslen Kütahyalıdır. Aile, İstanbul fethedilince Kütahya’dan İstanbul’a gelmiş ve oraya yerleşmiştir. Babası Mehmet Efendi sarayda kuyumcubaşı olarak çalışmıştır.Evliya Çelebi oldukça iyi bir öğrenim görmüş, devrin tanınan âlimlerinden ders almıştır. 1635 yılında IV. Murat’la tanışmış, 1640 yılına kadar saray hizmetinde bulunmuştur.Evliya Çelebi’nin ailesi İstanbul’a ne zaman yerleşmiştir?  ‘’ Kalbi temiz olan,sözü doğru olandır.’’Yukardaki iki hadis-i şerif  hangi tür temizlikten bahsetmektedir? Evde bulunduğum zaman, hayatım daha çok kitaplığımda geçer; arada ev işlerini yönetmek imkânı da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm hem de evimin öteki bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir amaç gütmeden bir bu kitabı, bir şu kitabı karıştırırım; zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir?