Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Dicle tanesini 80 kuruştan aldığı 10 yumurtanın 2 tanesini eve getirirken kırmış.Bu durumda bir yumurta kaç kuruşa mal olmuştur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Dicle tanesini 80 kuruştan aldığı 10 yumurtanın 2 tanesini eve getirirken kırmış.Bu durumda bir yumurta kaç kuruşa mal olmuştur? sorunun cevabı "100 kr" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi görüş değildir? Seher vakti çaldım yârin kapısın Baktım yârin kapıları sürmeli Boş bulmadım otağının yapısın Çıkageldi bir gözleri sürmeli      AgâhiGelirim amma döverler, Bizi bu ilden kovarlar, Güzel olanı severler, Ben ölürüm görmeyince.      KaracaoğlanBu şiirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir kenarının uzunluğu 6 m olan kare şeklindeki bahçenin çevresine 4 sıra tel çekeceğiz kaç metre tele ihtiyaç vardır? Babanız dış ülkeye gitmek istiyor. Bu durumda yanında hangi belgeyi bulundurmak zorundadır? Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Bir zamanlar, elli yılların Ankara’sında Sıhhiye’den  Kızılay’a yürüdüğümüz o bahar akşamlarında, yürürken söyleşmenin sevincini paylaşırdık. Böyle konuşarak, tartışarak bir konuyu kafamda  iyice oluşturduktan sonra yazıya dökmek kolaylaşırdı.Parçada sözü edilen kişinin hangi özelliği özellikle vurgulanmıştır? Yurtdışında öğrenim görmekte iken babasının işi dolayısı ile Türkiye’de öğrenimine devam etmek durumunda kalan Adil, Kayseri’de bir Anaolu lisesine kayıt yaptırmıştır.Okulda uyum sorunları yaşayan Adil’e verilmesi gereken psikolojik danışma hizmeti psikolojinin hangi iş alanıyla ilgilidir? Kuvayımilliye birlikleri tek merkezden yönetilmeyen, dağınık halk hareketidir.Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliyenin bu özelliğini değiştirmeye yönelik bir faaliyettir? 1.Yunusların birbiri ile haberleşmesi2.Yarasaların yollarını bulması3.Yüksek şiddette seslerin duyma bozukluğuna yol açmasıVerilenlerden hangileri sesin yararlarından biri değildir? Peygamberimizin soyu ve ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  I. Ege Adalarının silahlandırılmasıII.  Kıta sahanlığıIII.  Kara sularının on iki mile çıkarılmasıIV. Ege hava sahasıYukarıdakilerin hangileri Türkiye -Yunanistan ilişkilerinde gerginliğin artmasına neden olmuştur? Aşağıdakilerin hangisinden yön bulmada yararlanamayız?