S:1

Bir pastanede poğaçalar 75 kuruşa, simitler 85 kuruşa satılmaktadır. Yakup , bu pastaneden 4 tane poğaça, 5 tane simit almış ve geriye 1200 kuruş parası kalmıştır.
Buna göre,Yakup'un alışverişten önce kaç kuruş parası olduğunu veren matematik ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Bir pastanede poğaçalar 75 kuruşa, simitler 85 kuruşa satılmaktadır. Yakup , bu pastaneden 4 tane poğaça, 5 tane simit almış ve geriye 1200 kuruş parası kalmıştır.Buna göre,Yakup'un alışverişten önce kaç kuruş parası olduğunu veren matematik ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "75 x 4 + 85 x 5 + 1200" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Allah’ın (c.c.) dilediği şey veya Allah’ın (c.c.) dilemesi demektir. Konuşmalarımızda Allah’ın (c.c.) istediği gibi, Allah (c.c.) nazardan saklasın, ne kadar da güzel gibi anlamlarda kullanılır.Yukarıda tarif edilen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Peygamber’imizin erkek çocuklarının isimlerinden değildir? Halk edebiyatı sözlü bir geleneğe dayanır. Ozanlar eserlerini saz eşliğinde sunarlar. Yazı, bu edebiyatta hemen hemen hiç kullanılmamıştır. Ancak kimi zaman beğenilen eserlerin ---- adı verilen özel bir deftere yazıldığı görülür.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, güvenli yolun özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi evimizde adaletli bir iş bölümü olduğunu gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim,  nesne görevinde kullanılmıştır?  Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatısla ayırma yöntemi ile ayrılır? Aşağıdaki uzunluklardan hangisini ölçerken uzunluğu metre ile ifade etmek daha doğru olur? Çamaşır suyu – soda - kola denilince hangi maddeler aklımıza gelmelidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(…….) Sıvılar bulundukları kabın şeklini almaz.(…….) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur. .(…….) Ampulü icat eden  Edison’dur.(…….)  Evimizde ve okulumuzda kullanmadığımız yerlerin ışıklarını kapatmalıyız.(…...) Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. 56 sayısında 5 'in basamak değeri nedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? Ay’ın dolanma hareketi yaptığı gök cisimleri  aşağıdakilerden hangisidir? Anonim şirketin kuruluşu için en az kaç gerçek ve tüzel kişi gerekir? I. Küçük PaşaII. Memleket HikâyeleriIII. KarabibikBu eserlerin ilkinden başlayarak ortaya kondukları tarihlere göre sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Osmanlılarda gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklar, aşağıdakilerden hangisidir? Halife Kadir Billah, aşağıda- ki hangi Gazne hükümdarına,Sumnat’taki büyük putu kırmasın- dan dolayı “Kehfüddevle Ve’l-İslam” unvanını vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkeleri arasında yer almaz? 12 + (5 . 6 + 3) + 70 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? "10" sayısını Romen rakamıyla yazılışı hangisidir? Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olabilir? Bir cismin Dünya’daki ağırlığı Ay’daki ağırlığının 6 katıdır.Buna göre Dünya’daki ağırlığı 300N olan bir cismin Ay’daki ağılığı kaç N’dur? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi nitel gözleme aittir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “kıtlık” sözcüğünün zıt anlamlısıdır? Her yer yeşile kesmişti yaprak yaprakBüyülü sessizliğinde ormanlarınEl ele, dağlar ve denizler aşarakBir yere vardık, mutluluğa en yakınBu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?  Paraya ihtiyacı olan bir işçiye günlük ücretini verip bir kuyuyu açtırabilirsiniz. Bu işi gayreti ölçüsünde yapar. Bir müddet sonra aynı işçiye yine günlük ücretini vererek kuyuyu doldurmasını söylerseniz onu da yapar.Aynı adamdan kuyuyu tekrar açmasını isteyecek olursanız biraz canının sıkıldığını fark edersiniz. Ne çare ki para almak için bu işe katlanacaktır. Fakat kuyuyu açtıktan sonra tekrar doldurmasını söylerseniz o muhtaç adam bütün ihtiyacına rağmen bu işi bırakır. Karnını doyurmak, çoluk çocuğunu geçindirmek pahasına da olsa bu amaçsız işe devam etmeyecektir.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  I-Taşınmaz mallarıII-Taşınır MallarıIII-AlacaklarıIV-Borçları657 sayılı Devlet  Memurları Kanununa  göre Devlet memurları, kendileriyle, eşlerineve velayetleri altındaki çocuklarına ait yukarıdakilerden hangileri hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler?  “Sokağın çocukları genellikle o tepede oynardı.” Yukarıdaki cümle için aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğrudur. İslam’a göre hatadan dönmek bir- - - - , tövbe etmek ise - - - - bir gerekliliktir.Cümlede boş bırakılan yerlere anlama  uygun  olarak  aşağıdakilerden hangileri  getirilmelidir? Bir tiyatro grubundaki oyuncu sayısı 55 ile 65 arasındadır. Bu oyuncular üçer üçer veya dörder dörder sayıldığında her defasında 1 kişi artmaktadır. Buna göre bu grupta kaç oyuncu vardır? - - - - are my pencils not yours. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin dezavantajları arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi camide namaz kıldırmakla görevlidir? Eşyaların kötü kullanılması kolay bozulmasına ve kırılmasına yol açar. Bazı insanlar bozulan veya kırılan eşyalarını hemen atmayı tercih ediyor. Oysa atmadan önce onları tamir etme yollarını aramalıyız. Çünkü pek çok eşya tamir edilebilir. Üstelik, tamir edilebilecek eşyaların atılması ailemizin ve ülkemizin ekonomisinezarar verir.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini etkilemez? 225 kilogram meyvenin 75 kilogramı satınca geriye kaç kilogram meyve kalır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir