S:1

Aşağıda bir doğal sayının bölükleri verilmiştir?
Binler bölüğü: 034
Milyonlar bölüğü: 102
Birler bölüğü: 054
Buna göre, doğal sayının okunuşu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Aşağıda bir doğal sayının bölükleri verilmiştir?Binler bölüğü: 034Milyonlar bölüğü: 102Birler bölüğü: 054Buna göre, doğal sayının okunuşu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "Yüz iki milyon otuz dört bin elli dört" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? ‘’Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu’’ cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?   Yumurta kolisinde 12 yumurta vardı. Ablam kahvaltıda 4 yumurta kırdığına göre kaç yumurta kalmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin özelliklerinden değildir? • Sinop dağlık yöresi• Cilo Dağları• Menteşe dağlık yöresi• Tuz Gölü çevresiYukarıda verilenlerin ortak özelliği nedir?  Aşağıdakilerden hangisi bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumunu ifade eden kavramdır? ÇOCUKLARIM VE BEN        Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar.  Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu.        O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı.       Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allah’ım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Ne zaman top oynamışlar? Bazı bakterilerde uygun olmayan ortam şartlarında su kaybederek ve kalın bir örtü oluşturarak kendilerini koruma altına aldıkları yapı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Aşağıda verilenlerden hangisi doğal unsurdur? Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ile Hz. Muhammed (as)aşağıdaki amcalarından hangisinin himayesinde kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kütleyi doğrudan ölçmek için kullanılır? I think, you - - - - buy that car. It is cheap and good. Kadeş Savaşı kimler arasında yapılmıştır? Ayça doesn’t - - - - ill. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra İngiltere ve Fransa ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Almanya’nın savaşı kazanma ihtimalinin olduğu dönemde ise Türk-Alman Saldırmazlık Paktı’nı imzalayarak hem Alman tehdidini önlemiş hem de İngiltere’ye Türkiye’nin tarafsızlığını kabul ettirmiştir. Savaşın, Müttefik devletler lehine gelişmesi üzerine Türkiye, Kahire’de yapılan konferansta prensip olarak Müttefikler yanında savaşa katılmaya razı olmuştur. Bu bilgiden Türkiye’nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki politikalardan hangisini izlediği çıkarılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi , doğrudan “ Halkın İradesini “ işlemez duruma getirmek içindi?   Peygamberimizin İslam’a davet mektupları göndermesi O’nun(s.a.v) hangi yönüyle ilgilidir? Peygamberimizin “…Vallahi suç işleyen kızım Fatıma da olsa onun da cezasını veririm” sözü onun hangi prensibe değer verdiğini gösterir?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli ne kadar süreyi aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  İnsanın kendisini dünyanın henüz ilk gününde hissetmesine neden olabilecek ürpertici bir sessizlik vardı ve kar bir ağacın yarı aydınlık gölgesinde ince inceyağıyordu.Bu parçada bir söz sanatı kullanılmıştır. Bu sanatın göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?  43 – 43  işleminin sonucu kaçtır?   Mustafa Kemal Paşa'ya hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verilmiştir? Bir konunun TBMM Genel Kuruluna gelmeden önce görüşülüp olgunlaştığı kurullara ne ad verilir? A: - - - - ?B: I’m sorry. It’s broken. Aşağıdakilerden hangisi varlık önermesidir?  Hangi seçenekte “diline dolamak” deyimi doğru açıklanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır  ?   Yagis, nem ve sicaklik dogal sistemlerde cografyanin hangi alt dali tarafindan incelenir? Hicri takvimin ilk ayıdır.Peygamberimiz bu ayı “Allah’ın ayı” olarak nitelemiştir.Alevi Bektaşiler bu ayın ilk on iki günü sıvı gıda tüketmezler.Bu ayın 10. Günü aşure yapılıp dağıtılır.Yukarıda özellikleri verilen ay aşağıdakilerden hangisidir?  62  + 42  = işleminin sonucu kaçtır? Cahiliye döneminde Mekke şehri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kulüp çalışmalarını yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Günde 80 TL para kazanan bir insan 3 haftalık kazancının 740 TL’ sini harcarsa kaç TL parası kalır? Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisine ne denir? Doğum gününü kutlamak için öyle gizli hazırlandık ki Rasim’in ----Bu cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle ta- mamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Aşağıdaki harflerden hangileri Türkçe bir kelimenin sonunda bulunmaz?  Çocuk ve Aile yardımı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden/şıklardan hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir