S:1

Aşağıdakilerden hangisi fantastik bir eserde görülmez?

Aşağıdakilerden hangisi fantastik bir eserde görülmez? sorunun cevabı "Belirli bir zaman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırt sözcüğü deyim olarak kullanılmamıştır? Çoklu Zekâ Kuramının kullanıldığı bir öğrenme ortamında öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara hitap etmek ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim-öğretim süreci tasarlayabilmek için aşağıdakilerden hangisine yer vermek daha doğru olur? İki şehir arası 720 kmdir. Otobüs saatte yaklaşık 80 km, otomobil 90 km hızla gitmektedir. Bu yolculuğu otomobil kaç saat önce tamamlar? Öğretmen Elife Hac konusunda doğru (D) yanlış (Y) testi uygulamış ve Elif şu cevapları vermiştir.• Hac farz, umre ise sünnettir. (D)• Kâbeyi 7 kez dönmeye şavt denir. (Y)• İhram, haccın farzlarındandır. (Y)Bu cevaplara göre, Elif hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) hicret tarihidir? Bu canlılar ile ilgili olarak bir öğrencinin yaptığı popülasyon tanımlarından hangisi doğrudur? Eşkenar üçgenin bir iç açısı kaç derecedir? Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir? 200 mllik bir su bardağı ile 12 litrelik bidon kaç seferde doldurulur? Aşağıdakilerden hangisi standart olamayan sıvı ölçüsü birimi değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler aşağıdaki istihdam şekillerinin hangisinden sayılır? Bilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımak anlamında kullanılmıştır? I. Ermeni DevletiII. Dış borçlarIII. KapitülasyonlarMustafa Kemal, Lozan Barış Görüşmelerine katılacak olan Türk heyetinden, yukarıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi kullanılmıştır? Dünyanın hiçbir yerinde eşine rastlanmayacak pek çok esere ev sahipliği yapan Şanlıurfa Müzesinde insan boyutlarında yapılmış heykeller dikkat çekiyor. İlk çağlardan Selçuklu Dönemine kadar 11.500 yıllık geçmişe uzanan 10 binden fazla eserin sergilendiği Müze, 24 bin metrekare kapalı alana kurulmuştur. İnsan ve hayvan figürlerinin işlendiği oyma taşların da bulunduğu Müzenin en önemli kısmı ise Göbeklitepeye ayrılmıştır.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Mağma ya da ateş küre nerede yer alır? Türkçe dilinde olduğu gibi yazıldığı şekli ile okunan Macarca hangi ülkenin resmi dilidir? Hangi sayıya 5 eklersem 19 olur? Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir? Talas Savaşında Arapları destekleyerek kazanmalarını sağlayan, ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların kuruluşunda önemli rol oynayan türk boyu hangisidir? Parayı icat ederek değiş tokuş usulüne son veren uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrenebileceğimiz bir kavram değildir? Ertanın söylediği 3a7 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 18 ise a kaçtır? Efendiler! Tarih, milletlerin yükselme ve düşme sebeplerini ararken birçok siyasi, askerî, sosyal neden bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok, bütün bu nedenler sosyal olaylarda etkilidir. Fakat bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselmesiyle, düşmesiyle ilgili ve ilişkili olan milletin ekonomisidir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Memleket kesinlikle çağdaş, medeni ve yenilenmiş olacaktır. Bizim için bu, hayat davasıdır. Bütün fedakârlığımızın verimli olması buna bağlıdır.ATATÜRKAtatürkün bu sözü, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? 6 + 5x3 – 10 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? altı yüz seksen bir bin yedi yüz kırk beş sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Türk - İslam devletlerinde; tuğra, çetr, nevbet ve otağ gibi kavramların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin kız çocuklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız (.....) İçeriğinde kendisinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir.(.....) Çevremizde gördüğümüz bütün maddeler katı haldedir.(.....) Limonata yaparken şeker ve limon kullanırız.(.....) Kum ve çakıldan oluşan karışımları mıknatıs ile ayırabiliriz.(.....) Gazlar ısı kaybederek sıvı hale geçebilir. Bu olaya donma denir. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin iç düzeni ile ilgili değildir? İhlâs suresinde neden söz edilir? Hz. Muhammed (sav.)in Medinede Mescid-i Nebevinin yanında ‘Suffe denilen bir yer yap- tırması Onun hangi yönüyle ilgilidir? Tüm toplulukları etkileyen siyasi, askeri ve kültürel sonuçları doğuran olaylara evrensel olay denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha sınırlı kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesinde insanlara verilen evrensel mesajlardan biri değildir? Sevinç ve hüzün birbiriyle ........ anlamlı iki sözcüktür.Yukarıda boş bırakılan yere hangi sözcük gelir? Osmanlı devleti kim tarafından kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir