S:1

Bilinçli bir tüketici doğru seçim yapmasına rağmen aldatılırsa nereye başvurmaz?

Bilinçli bir tüketici doğru seçim yapmasına rağmen aldatılırsa nereye başvurmaz? sorunun cevabı "Jandarma Karakoluna  
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Ahmet Bey içeriye girer ( ) ( ) Verdiğim paralar şimdi nerede? Ali Dede, Dinle. der: ( )Bu paraları sen nereden aldın? ( )Yukarıdaki konuşmada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? Bilgisayarın Beyni Olarak Adlandırılan Donanım Elemanı Hangisidir? Aşçı Okan Usta, şeker ve suyu kaynatarak hazırladığıkarışımı çok derişik buluyor.Bu karışımı daha seyreltik hâle getirmek içinaşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? İslamın ilk şehitleri kimlerdir? Maraş'ın düşman işgalinde kurtulmasında öne çıkan kahramanımız kimdir? Kaderim böyleymiş, talihsizim. Allah ne takdir etmişse o olur, elimden bir şey gelmez. gibi ifadelerle insanlar yaptıklarının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar.Bu anlayışa sahip bir kişi aşağıdakilerden hangisini dikkate almamaktadır? The weather is - - - - cold to go out. Lets stay at home. Oruç ne zaman başlar? Aşağıdakilerden hangisi Allaha olan şükrümüzü belirten davranışlardan birisi olamaz? Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir? Yoksul olmasına rağmen baş-kalarına el açmayan ve dilencilikten kaçınan kişilerin bu davranışı Kuran-ı Kerimde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir? Ali ile Ömer bir su deposuna su taşımışlardır. Ali 28 kova, Ömer ise Ali'nin taşıdığından 7 kova eksik su taşımıştır. Buna göre Ali ile Osman su deposuna toplam kaç kova su taşımıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi "Gitmek" eyleminin tersidir? Fizik biliminde kullanılan bazı büyüklükler aşağıda verilmiştir.I. UzunlukII. ZamanIII. SıcaklıkIV. KütleBuna göre bu büyüklüklerden hangileri metre ile ölçülür? Atatürk Kurtuluş Savaşını nerede başlatmıştır? Kemalin okulu ile evi arasındaki mesafe 2 kilometredir. 600 metre yol giderse geriye kaç metre yolu kalır? Başta namaz olmak üzere çeşitli ibadetleri yapmamızın sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? 401,85 : 42,3 = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Diğer mezhepler gibi herhangi bir meselenin çözümü için ilk önce Kuran ve sünnete başvurur. Eğer bir mesele hakkında hüküm Kuran ve sünnette varsa başka delile başvurulmaz, bunlarda hüküm yoksa önce icma ardından da kıyas deliline gidilir. Bu mezhep, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Mısır, Suriye, Irak ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.Hakkında bilgi verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Birbirinden farklı üç tek doğal sayının toplamı 449dur.Bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir? Tilavet: Kuranın sesli ve tecvitli okunması Kıraat: Namaz kılarken Kurandan bir parça okunması Dârül Kurra: Kuran okuma yöntemlerini öğreten yer. Mahreç: Harflerin çıkış yeri. Hatim : Kuranın tamamını ezbere bilen kişi. Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır? Bitkilerde çiçeğin asıl görevi nedir? Aşağıdakilerden hangisi artık yıldır? (1) Doğal kauçuk, su geçirmeme özelliğinden dolayı 1800lerin başlarında ayakkabı, çadır gibi eşyaların yapımında yaygın olarak kullanılır. (2) Ancak soğukta sertleşip sıcakta yumuşadığı için çok da kullanışlı değildir. (3) KimyacıCharles, doğal kauçuğu dayanıklı hâle getirmek için yıllarca çalışır. (4) Çalışmalarında başarılı olan Charles, günümüzde kullanılan lastiği üretmeyi başarır.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde olumsuz bir durumdan bahsedilmiştir? Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayanlardan askerlik yapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafi özellikleri bakımından benzerlik gösteren alanlara - - - - denir.Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazıl- malıdır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanların buluş yapmasını sağlayan temel sebeplerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha teşekkür etmek için kullandığımız bir ifadedir? Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.Buna göre;I. AlmanyaII. HindistanIII. İngiltereIV. Nijeryaülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır? Motosiklette, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda ilk makale aşağıdaki gazetelerin hangisinde yayımlanmıştır? Kenar uzunlukları 6 m, 9 m ve 12 m olan üçgen şeklindeki bir havuzun etrafı demir boru ile çevrilecektir. Kaç metre demir gereklidir? Hediye namiyle bir şey göndermeÂdet edip hiç misafir kondurmaKomşun evi yanar iken söndürmeEl kâriyçin bir adım da uzanmaBu dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Komisyon başkanlıklarından biri İngiltere, Fransa ve İtalyanın yanı sıra Türkiye'ye de verilmelidir. Fransızca ve İngilizcenin yanında Türkçede konferans dili olarak kabul edilmelidir. İsmet İnönünün Lozan Konferansında iç tüzük çalışmasında sunduğu bu öneri onun aşağıdakilerden hangisine verdiği önemin bir göstergesidir? ... Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötü- lükten alıkoyar...(Ankebût suresi, 45. ayet)Bu ayette namazın aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır? • Anadoluda Moğol baskısı arttı. • Devlet, Moğolların himayesine girdi.• Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.• Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisininsonuçları arasında yer alır? They should do their homework - - - -. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir