S:1

Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir? sorunun cevabı "Gereksiz akan suyun musluğunu kapatmak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Waiter : Welcome, Sir. What would you like to have?Customer : I want to have mushroom soup and roasted chicken.Waiter : - - - -?Customer : And a chocolate cake.Waiter : Ok, Sir. Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Gazete, abonelerine birbirinden değerli dört hediye verecek.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Bir çıkarma fark 300dür. İşleminde eksilene 20, çıkana 10 eklersek yeni fark kaç olur? Aşağıda verilenlerin hangileri elektriğin güvenli kullanımı için doğru değildir? Vücudumuzda öncelikli görevleri yapım ve onarımdır. Et, süt, yumurta gibi hayvansal besinler; kuruyemiş, baklagil, tahıllarda bulunurlar.Anlatılan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatını daha çok etkileyen bir yenilik olmuştur? Artık ilkbahar geldi. cümlesi için hangisi doğrudur? Beraber kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda verilenlerden hangisi yazısız kurallardan değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır? Lisa :Excuse me! Is there a mall near here?Susan :Yes, there is one nearby. Go along this street. Take the first turn on the left. You cant miss it.Lisa :Thank you very much.Susan :- - - -. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştr? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur? Bir baktım ki ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valilerin görev ve yetkilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi atmosferde her zaman bulunan ancak oranı yere ve zamana göre değişen gazlardan biridir? 11 sayfalık kitabımın 4 sayfasını boyadım. Boyamam gereken kaç sayfam kaldı? Aşağıdakilerden hangisi sünnet namazlardan değildir? Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun sözüyle Peygamberimiz neyi vurgulamıştır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir? 175 metreyi 25 saniyede koşan bir atlet bir saniyede kaç metre koşmuştur? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.(....) Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.(....) Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.(....) Tüm canlılar mayoz bölünme sayesinde büyür ve gelişir.(....) Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir I.Dürüst III. Saygılı II.Sorumluluk sahibi IV. YardımseverPeygamberimiz (sav) nasıl bir çocuktu? Sorusu için yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğru olur? KIRIK HAYATLARÜçüncü kuşağa ikisi de muhalifti. Onların üçüncü ço- cukları evleri olacaktı.(...)Bir ev onun nazarında hayat denilen şeyi bir müsafe- ret mahiyetinden çıkaracak onunla kendisi arasında münasebeti teyit edecek bir perçin hükmündeydi. Bu benimdir, bu benim, yalnız benim! diyecek bir avuç toprağa malik olmak onun nazarında öyle haz, öyle zevkine payan olmayan bir saadetti ki bu tahakkuk et- meyecek olsa hayatını nakıs kalmış bir rüya, mevcudiyetini sakat doğmuş bir cenin zavallılığına indirecekti.Halit Ziya UşaklıgilYukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Su ile abdest alma imkanı bulunmayan yerde, temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle de abdest alınmasıdır. Tanımı yapılan abdest türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir ay ortalama kaç gündür? Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve............denir.işinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine...............denir.Herhangi bir şeyi yapabilme yetkisine...............denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavramlar sırasıyla gelmelidir? Peygamber Efendimizin daveti üzerine Müslüman olan, kısa bir süre sonra vefat edince Efendimizin kendisi için gıyabi cenaze namazı kıldığı Habeşistan hükümdarı kimdir? Evleri, ağaçları, binaları çizerek yerlerini ve birbirlerine göre durumlarını karşımızdakine en kolay nasıl anlatabiliriz? Ülkenin kalkınmasının gerçekleşebilmesi için eldeki mevcut kaynakların bilinmesi ve buna göre bir planlama yapılması gerekir. Bu konuda ihtiyaç duyulan bilgiler nüfus sayımları ile elde edilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki besinlerden hangisini tüketmek sağlığımızı olumsuz yönde etkiler? XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Hz. Peygambere gönderilen ilk vahiy aşağıdaki surelerin hangisinde yer alır? 26 + 11 = ?İşlemin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesinin giderlerinden değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi muallim kelimesinin eş anlamlısıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir