S:1

Ardışık beş çift sayının toplamı 150 ise bu sayıların en küçüğünün yarısı kaçtır?

Ardışık beş çift sayının toplamı 150 ise bu sayıların en küçüğünün yarısı kaçtır? sorunun cevabı "13" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Mary : Can you make a cake for my party, mom?Matt : - - - - . I am busy but we can order one. Zeytinyağı tenekesinde bulunan yağın net ağırlığı kaç kilogramdır? Brüt : 6200 gDarası : 1200 g Hz. Ömer zamanında oluşturulan kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Sünnet, İslamın Kurandan sonra gelen ikinci kaynağıdır. Kuran-ı Kerimde de bu durum birtakım ayetlerde ifade edilmektedir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek oluşturur? 44ten 1 önce ve 1 sonra gelen sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi fiil kökü olarak kullanılmaz ? Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? Mantarları bitkilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Biri diğerinin üç katı miktarda sıvı alan iki kapta toplam 28 litre sıvı vardır. Büyük kaptaki sıvıyı 500 er ml kaç bardağa doldurabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? Aşağıdaki ifadeleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) ile doldurunuz.( ) Bir devrede ampul sayısının artması parlaklığı etkilemez.( ) Balıklar akciğer solunumu yapar.( ) Çiçek bitkinin üreme organıdır.( ) Bütün bitkilerin çiçekleri vardır.( ) Kelebek omurgalı bir canlıdır. İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Her insanda güzele ve güzelliğe karşı bir yöneliş vardır. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkartır, insanı günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır, insanın edebî yönünü ortaya koyar.Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü ortaya koymaktadır? Kare ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır? Brüt kütlesi 15 kg gelen bir kutu bisküvinin darası 775 g olduğuna göre bisküvinin net kütlesi kaç gdır? Gündüz-Gece sözcük ikilisi anlam bakımından nasıl sözcüklerdir? 58 şeklinde yazılan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Beyazıt kıraathanelerinden birinde bir arkadaş bekliyordum. Kıraathane pek tenha idi. İki üç kişi sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar memur, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile uyukluyordu.Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Tüm kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmış 100 soruluk bir matematik izleme testini öğretmen arkadaşından alan Ufuk Bey, testi çok uzun bularak rastgele 50 soruyu çıkarmıştır. Ufuk Öğretmen, testin bu şekliyle çok daha kullanışlı olduğunu düşünmüştür.Buna göre, testin son hâliyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın zati sıfatlarından biri değildir? Güney Cephesinde Fransızlar halkın direnişi karşısında Türk topraklarında kalamayacaklarını gördüler. Batı Cephesinde Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Zaferinin arkasından TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 1921de Ankara Antlaşması imzalandı.Bu bilgilere göre;I. Güney Cephesinde başarılı olunmuştur.II. TBMMnin saygınlığı artmıştır.III. Bir cephede kazanılan zafer diğer cepheleri de etkilemiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hangi cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? ... Sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir...(Bakara suresi, 264. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır? Öğrencilerin kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli okul içi programlar, üst okullar, iş ve mesleklere yönelen öğrencilerin buralara geçişi için gerekli olan yardım çalışmalarını kapsayan rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kapalı" sözcüğü "gizli" anlamında kullanılmıştır? Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine ya- tarken (her vakit) Allahı anarlar, göklerin ve yerin yara- tılışı hakkında derin derin düşünürler: (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!(Al-i imran suresi,141. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek bir ders değildir? Ulaştırma, sterilizasyon sorunları ve özellikle soğuk zincirin dünyada sağlanamaması bilim insanlarını daha pratik aşılar geliştirmeye yönlendirmiştir. Yenilebilir aşılar bu çalışmaların ürünüdür.Bu aşılarla ilgili,I. Gen teknolojisiyle üretilen yeni aşıların yan etkileri azdır.II. Çocukların yemeği sevdiği bitkilerle çalışılmıştır.III. Bu çalışmada insan vücuduna mikroorganizma geni aktarıldığı için risklidir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda adı geçen peygamberlerden biri değildir? Ozanın 8 lirası vardı. Halit, Ozana 6 lira verdi. Ozanın kaç lirası oldu? Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Bal arılarında erkek arıdan sperm oluşumu aşağı-daki olaylardan hangisi ile gerçekleşir? Ülkemizde görülen iklim çeşitlerinden biriside Akdeniz İklimidir. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz İkliminin özelliklerinden biri değildir? Üç basamaklı en büyük sayının 109 eksiği kaçtır? Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin gelişiminde gazete etkili olmamıştır? Mondros Ateşkes antlaşmasında Doğuda 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir. maddesi vardır.Bu maddeye göre aşağıdaki illerden hangisi bunlardan biri değildir? Kanun-i Esasiye göre üyeleri halk tarafından seçilen meclis aşağıdakilerden hangisidir? Mikroskobun icadından önce mikropların hastalıklara neden olduğunu bulan Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Mıknatısta zıt kutuplar birbirini nasıl etkiler? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir