S:1

Aşağıdakilerden hangisi 32 sayısının bir çarpanı (böleni) değildir?

Aşağıdakilerden hangisi 32 sayısının bir çarpanı (böleni) değildir? sorunun cevabı "14" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Bir çıkarma işleminde eksilen 4121 ve fark 974 ise çıkan kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisi ulusal egemenliğin gerçekleşmesinde etkili değildir? Yüz kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi varlığın durumunu belirtmektedir? I. Kün TogdıII. AytoldıIII. OdgurmuşIV. ÖgdülmişKutadgu Bilig, bu dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.Kutadgu Biligteki kahramanların temsil ettikleri değerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? I. Bozkır kültüründen şehirleşme hayatına girmeleriII. Tarım ve hayvancılığın yanında ticaret hayatına atılmalarıIII. Savaşçı özelliklerini fetih ruhuyla pekiştirmeleriIV. Buhara, Semerkant, Taşkent gibi kültür merkezleri oluşturmalarıV. Dilinde Arapça kelimelere de yer vermeleriYukarıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra sosyal, siyasi ve kültürel hayatında meydana gelen değişikliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(.......) Sıvılar bulundukları kabın şeklini almaz.(.......) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur. .(.......) Ampulü icat eden Edisondur.(.......) Evimizde ve okulumuzda kullanmadığımız yerlerin ışıklarını kapatmalıyız.(......) Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Aşağıdakilerden hangisi, kişiler tarafından idareye yapılan başvuruların kabulü ve sonuçlandırılması sırasında idarece uyulması gereken kurallar arasında değildir? Dünyamızı oluşturan tabakalardan en içte hangisi yer alır? Aşağıdakilerden hangisi diş fırçalamanın aşamalarındandır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından biri değildir? Her ay 9 gün yüzme kursuna gidiyorum. 6 ay geçince toplam kaç gün yüzme kursuna gitmiş olacağım? Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştirBu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi karışımdır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre kaç defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir? (1) Kadirlide bulunan Ala Cami II. yüzyılın başlarındaRomalılar tarafından bir manastır olarak inşa edilmiştir.(2) IV. yüzyılın başlarında ise manastırın doğu cephesininortasına bir kilise ilave edilmiştir. (3) DulkadiroğluAlaüddevle Bozkurt Bey, bu kiliseyi babası adına camiyeçevirmiş ve adını Alaüddevle Mescidi koymuştur.(4) Bugün Ala Cami adıyla anılan bu muhteşem cami,yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlikaçısından diğerlerinden farklıdır? • Osmanlı Devletinin resmî mezhebidir.• Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kuran, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.• Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en küçüktür? TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve Milletvekilliği sona erer.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? Hz. Muhammedin babası Abdullah kimin oğludur? Osmanlı donanması, aşağıdaki hangi padişah döneminde Trabzon İmparatorluğunu tehdit edecek bir güce ulaşmıştır? 6/A sınıfının mevcudu 42'dir. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısının yarısından 9 fazladır.Buna göre, erkek öğrenci sayısı kaçtır? Ünlü şair Firdevsi, yazdığı Şehname adlı eserini, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunmuştur? Kemosentetik ototrof canlılar, organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi aşağıda verilen maddelerden hangisini okside ederek elde edebilir? Alkol ve sigara ile mücadele eden kuruluşun adıhangisidir ? Türk milletinin gösterdiği fedakârlıklar ve kahramanlıklar kadar Millî Mücadele sürecinde çektiği acılar ve sıkıntılar da edebiyatımıza yansımıştır. Halide Edip Adıvar bu acıları ve sıkıntıları yerinde görerek Türkün Ateşle İmtihanı adlı eserini kaleme almıştır.Buna göre;I. Kurtuluş Savaşı dönemin kitaplarına konu olmuşturII. Yazar işlediği konularda Kurtuluş Savaşından etkilenmiştirIII. Yazar Avrupalı romancılardan etkilenmiştiryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi anlatım türlerinden biri değildir? Sınıf içi öğrencilerin derse karşı tutumu, dikkati ve buna bağlı öğrenme durumları, öğretmenin oluşturacağı olumlu sınıf atmosferine de bağlıdır. Öğretmenin oluşturması gereken ideal sınıf atmosferi nasıl olmalıdır? ‘Helikopter kelimesi hangi şıkta hecelerine doğru ayrılmıştır? I. Isı →Kinetik enerjiII. Elektrik enerjisi →IsıIII. Mekanik enerji →IsıYukarıdaki enerji dönüşümlerinden hangileri istemlidir? Köprülü Mehmet Paşanın sadrazam olmak için öne sürmüş olduğu bazı şartlar şunlardır; • Hakkında şikayet olması durumunda savunmasının alınmadan işlem yapılmaması• Atama yaptığı kişilere karışılmaması,• Yönetimle ilgili padişaha sunacağı önerilerin kabul edilmesi.Buna göre Köprülünün;I. Can güvenliğini sağlamaII. Uygun çalışma ortamı oluşturmaIII. Yönetim şeklini değiştirmeYukarıda verilen hedeflerden hangilerini amaçladığı söylenebilir? Ünlü seyyah İbn-i Batutanın Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak gösterdiği Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Tatlı söz söyleyen, hiç kimseden kötü söz işitmez. cümlesinde vurgulanan ifadenin cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir? Kuran – ı Kerimde toplam kaç sure vardır? 1928 yılında yapılan yenilik hareketi aşağıdakilerden hangisidir? "Yemekten sonra bir muz yedim." cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir