S:1

Türkiyenin 2008 yılındaki nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler bölüğünde 100, binler bölüğünde 517 ve milyonlar bölüğünde 70 bulunduğuna göre, 2008 yılında Türkiyenin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiyenin 2008 yılındaki nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler bölüğünde 100, binler bölüğünde 517 ve milyonlar bölüğünde 70 bulunduğuna göre, 2008 yılında Türkiyenin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "70 517 100" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Gece gökyüzünde …………….. gördümifadesindeki noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?  Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir? “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tanebulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”(Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da …………..Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır.Emre’nin cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından basit bir cümledir?  Kurban ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Manda ve himaye kabul edilemez  kararı ilk kez hangi kongrede kabul edilmiştir?   Aşağıdaki cümleler de verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.1-  (  ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.2-  (  ) Oyun oynamak, temel ihtiyaçlarımızdandır.3-  (  ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız.4-  (  ) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz.5-  (  ) Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider dengesidir.  Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayının 6 katı, rakamları farklı üç basamaklı en büyük çift sayıdan kaç eksiktir? Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır? “Çocukken birkaç kez kaybolmuştum.” cümlesindeaşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıvardır? Okulun yerini söyler misiniz?Bana evinizi gösterir misin?Bakkalın yeri neresi?Tanımadığımız bir kişi bize yukarıdaki soruları sorarsa hangi sorusuna kesinlikle cevap vermemeliyiz? İbadetlerin insan hayatına katkısı ile igili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Ahmet amcanın günde ineklerinden birincisi 8 L, ikincisi  6 L, üçüncüsü 12 L süt veriyor. Ahmet amca ineklerinden bir ayda kaç litre süt elde eder? (1 ay 30 gün) Aşağıdaki ibadetlerden hangisi dünya Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha çok sembolize eder? İnsanda endokrin bezler tarafından üretilen hormonlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? '' Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine .............. denir. ''Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunlarla işlevlerine son verilen kurumlardandır? "508 963 234" sayısının yüz milyonlar ve yüz binler basamaklarındaki rakamlar yer değiştirdiğinde, hangi sayıyı elde ederiz? İki mıknatıs yan yana getirildiğinde aşağıdaki etkileşimlerden hangisi gerçekleşir? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Babam terziden biraz kumaş aldı. Terzi kumaşı hangisiyle ölçtü?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?  Aşağıdakilerden hangisi “söylev”in diğer adıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyen bir aile büyüğü olamaz? Sınıfımıza aldığımız 4 düzine tebeşir 8 günde bitti. Bir günde kaç tebeşir kullandık? Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir?  Sümerler dönemindeki bilginler Ay ve Güneş tutulmasını, Ay yılı takvimini hesaplamışlardır. Güneş sistemindeki beş gezegeni ve burçları bulmuş, Ziggurat adı verilen tapınakları birer gözlem evi olarak kullanmışlardır.Yukarıdaki bilgiye göre, Sümerlerin dünya uygarlığına katkısı hangi alanda olmuştur? Maddenin gaz halden çevreye ısı vererek sıvı hale geçmesi olayına ne ad verilir? Nowadays, social networks are very popular. There, people find a lot of old and new friends. They share photos and important events in their lives. All these are good but social networks also have some disadvantages. People start to live in an imaginary / a virtual world and forget to go out. They do not meet with their friends in cafés or parks. Do social networks have more advantages than disadvantages? This is an open question.The text is mainly about - - - - . Ankara Hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı hangisidir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(...) Büyük cisimler sadece kendinden küçük cisimlere kütle çekim kuvveti uygular.(...) Kütle çekim kuvveti büyük olan cisimlerin kütleleri de büyüktür.(...) Dünya’da 6 kg olan bir kişi Ay’da 1 kg’dır. Ağırlık bir kuvvettir.(...) Hızlı trenler hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.  • Suları sıcaktır• Mineral bakımından zengindirFay kaynaklarının yukarıda verilen özellikleri hangi alanda önemini daha fazla artırmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, birden çok varlığı anlatır? Ölen bir kimsenin arkasından İslam’a göre yapılması gereken bazı işler bulunur.İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi ölen kimsenin ardından yapılması tavsiye edilmeyen işlerdendir? Bir dinamometrenin hassasiyeti aşağıdakilerdenhangilerine bağlıdır?I. Yayın cinsiII. Yayın kalınlığıIII. Yayın uzunluğu 5542 İl İdaresi Kanun’a göre Vali memura en fazla kaç gün idari izin verebilir? İnce kenarlı bir mercekte sonsuzdaki bir cismin görüntüsüyle ilgili;I. Odakta olur.II. Gerçektir.III. Noktasaldır.Yargılarından hangileri doğrudur? Mekke’de zulme uğrayanların haklarını savunmak amacıyla kurulan ve Peygamberimizin de genç yaşta katılıp destek verdiği cemiyetin adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir