Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlüdar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşmasıhâlinde, hangisi diğerine yolvermelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlüdar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşmasıhâlinde, hangisi diğerine yolvermelidir? sorunun cevabı "Minibüs, otomobile" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

My father ............ at 7 every morning. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna “soru işareti” (?) konulmaz? Aşağıdakilerin hangisinin eş seslisi yoktur?  Yaşadığımız olaylar karşısında yüzümüz­de oluşan ifadelerin tümüne ne denir? Tanzimat Edebiyatı Dönemi sanatçıları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Röportajla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yıl başından en az kaç gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur? Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardandır? Aşağıdakilerden hangisi, insanlar arasında sevginin oluşmasını engelleyen davranışlardan biridir? Atatürk’e göre din aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz? Degerndorf, Aralık, 58Duygusuz. Yola çıktığımdan beri duygusuz, her şeyin önünde ve her yerde. Her şey yabancı, her şey ilgimin dışında. Az önce balkona çıkıp apak çevreye bakarken yeniden anladım bunu. Kar burada her şeyi örttü. Olduğum yerden hiçbir şey görünmüyor; ne bir ağaç ne bir ev, hiçbir şey. Her yer apak. Göz yorucu bir aklık... Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisini örneklendirmeye uygundur?