S:1

Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Bir panelde herkes konuşmacı olabilir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 26 nın 2 katı olan sayıyı 8e bölersek bölüm kaç olur? Shila : - - - - ?Zeynep : I am sorry but I cant because I have an important meeting. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde işletim sistemi bulunmaz? Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik problemi ortaya çıkmaktadır. Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir? Cümlede vurgu, yüklemden hemen önceki ögededir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarla sözcüğü vurgulanmıştır? Karşısına gelen bir kişinin korkup titrediğini görünce peygamberimiz: Sakin ol, ben bir melik değil, Kureyşten kuru et yiyen bir kadının oğluyum.buyurmuştur.Bu durum Peygamberimizin hangi yönünü vurgulamaktadır? 6, 2 rakamlarıyla oluşturulabilecek en küçük iki basamaklı sayı hangisidir? "18 + A = 18" işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmayı belirtmez? onlar basamağı iki olan iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? Avogadro sayısının değeri 1000 kat azaltıldığında H2 molekülü için aşağıdaki niceliklerden hangisi değişmez? Paris, 27 Temmuz 1959 Kutsiciğim,Bugün İstanbuldan çıkalı tam bir ay oldu. Böyle on bir ay daha bitti mi elveda hürriyete, elveda Parise. Bana Bu bir aydır ne yaptın? diye sorma. Sadece Paristeydim. Ara sıra okula gittim, geldim; okudum, yazı yazmaya çalıştım.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki soruları D / Y olarak cevaplayınız.( ) Peygamberimize ilk vahiy gelmeden önce peygamberimiz okuma-yazma biliyordu.( )Mescid-i Nebinin bitişiğindeki odalarda eğitim-öğretim faaliyetleri yapılmaktaydı.( )Allah rızası için yapılan maddi ve manevi yardımlara, iyiliklere sadaka denir.( )Peygamberimiz 63 yaşında iken 2 Haziran pazartesi vefat etmiştir.( )5 vakit namazın farzları toplamı günde 15 rekattır. Yağmur bir haftada 133 sayfa kitap okudu. Günde ortalama kaç sayfa kitap okumuştur? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir? l. TestII. AnketIII. GözlemYukarıdakilerden hangileri tarama yöntemi türlerindendir? Duyu organlarımızdan hangisi vücudumuzun sadece baş bölgesinde bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin öngördüğü sosyal düzenin amaçlarından değildir? Kamuoyu oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in Taif yolculuğunun amaçlarından biridir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur? Bir hava kütlesinin maksimum nemi 20 gr ve mutlak nemi 10 gr ise bu hava kütlesinin bağıl nemi nedir? Aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir? İstanbulu dinliyorum, gözlerim kapalı; Serin serin Kapalıçarşı Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa Güvercin dolu avlular Çekiç sesleri geliyor doklardan Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları; İstanbulu dinliyorum, gözlerim kapalı. Bu şiirden hareketle şiirde gerçeklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimizin doğum gününü anma ve ona olan sevgimizin göstergesi olarak kutladığımız kandil aşağıdakilerden hangisidir? "Türkiye Cumhuriyeti" cümlesinde kaç tane iki sesli hece vardır? Vejetatif üreme şekillerine;I. Söğüt bitkisinden çelikleme yöntemi ile yeni bitki elde edilmesiII. Orkide bitkisinin daha iyi gelişmesi için kuruyan ve zarar gören yapraklarının kesilmesiIII. Aşılama yöntemi ile bir ağaçta hem beyaz hem siyah dut yetişmesiverilenlerden hangileri örnek gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerden değildir? Kırılan bir kemiğin erken iyileşmesi için hangi besin içeriği tüketilmelidir? Aynaya baktığımızda karşımızda kendimizi görürüz. Aynaya bakarak seni seviyorum dediğimizde, bu sözü kendimize söylemiş oluruz.O halde ;...............................Yukarıda boş bırakılan yere en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Merkezi sinir sisteminde impuls iletimi sırasında kullanılan enerji;I. FermentasyonII. Glikozun oksijenli solunum ile yıkılmasıIII. Yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanmasıolaylarından hangileri ile sağlanır? Biri, diğerinin 5 katının 7 eksiği olan iki sayının toplamı 29 ise bu iki sayının farkı kaçtır? ​Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir? Türkiye ‘de 24 Ocak kararları ile devletin ekonomiye müdahalesi azaltılmıştır. 1983 yılından itibaren ekonomide dışa açılma süreci başlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilebilir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile tam bölünür? Müdürün, öğrencilerden bazılarını yeniden Idinleme kararı aldığını duyanlar çok şaşırdı. II III IVYukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi isim – fiildir.? I. Divan edebiyatı nazım şekilleri ve söz sanatları, şekil bakımından çok fazla yenileşemeyen Tanzimat şiirinde de kullanılmıştır.II. Tanzimat şiirinin ikinci döneminde sosyal konular ikinci plana atılarak metafizik düşünceler, insanın iç dünyası ve aşk öne çıkarılmıştır.III. Tanzimat Dönemi şiiri, devamı olduğu Sebk-i Hindi akımının yanı sıra Batıdan da sembolist şiirin ilkelerini benimsemiştir.IV. Tanzimat Dönemi şiirinin toplumcu olması, konu yönüyle zengin olması divan şiirinden ayrılan en belirgin özellikleridir.V. Medeniyet, kanun, hak, adalet, vatan, hürriyet, devletin görevleri gibi soysal ve siyasal konular Tanzimat şiirinin başlıca temaları olmuştur.Tanzimat şiirinin yukarıda sıralanan özelliklerinden hangisinde bir bilgi yanlışı görülmektedir? Student A :Is Mary going to come to party?Student B :No she is ill and she doesnt feel good. I dont think she - - - - come to the party. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir