S:1

FİL kelimesinin ingilizcesi hangisidir?

FİL kelimesinin ingilizcesi hangisidir? sorunun cevabı "elephant" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Elektroliz olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen reflekslerden biri değildir? Aşağıdaki adlardan hangisinin aldığı ek nedeniyle anlamında değişme olmamıştır? "409" sayısının yüzler basamağı 3 artırılırsa bu sayı ne kadar artar? Görsel sanatlar dersi olan Cemal in, aşağıdakilerin hangisi çantasında olması gerekir? T.C.Anayasasına göre Basın Hürriyeti ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;- Kapitülasyonların kaldırılması- Ege adalarının geri verilmesi- Mısır sorununun çözülmesigibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Sizin dininiz size, benim dinim banadır. (Kâfirûn suresi, 6. Ayet) Allahtan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allaha söverler. (Enam suresi, 108. ayet)Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi yetersiz uyarımın sonuçlarından değildir? Rekombinant DNA teknolojisi,I. SanayiII. TarımIII. İlaç üretimiverilen alanların hangilerinde kullanılmaktadır? Peygamberimizin doğduğu kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? 7 yumurtanın 3 tanesini yedik. Geriye kaç yumurta kaldı? Eşkenar üçgen şeklinde bir bahçenin bir kenarının uzunluğu 52 m ve bu bahçenin etrafına 4 er metre aralıklarla ağaç dikileceğine göre kaç ağaç dikimi yapılır? "Babam, ekşi elmayı daha çok seviyor." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Bill : - - - - ?Mark : No, I didnt. I cant stand sports programmes. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı belirtmektedir? Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Allahın yarattıklarını koruyup gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sebep – sonuç ilişkisi kurmaz? I. ParlakII. EsnekIII. KırılganIV. PürüzlüV. IslanmazYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir aynanın özelliklerindendir? Kıblenin tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi, zekatın hesaplanması ve mirasın paylaştırılması gibi konular sebebi ile İslam bilginleri aşağıdaki bilim dallarından hangisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır? İlkel sanat eserlerinin ortaya konmasındaki amaç, aşağıdakilerden hangisidir? 1. suyu2. ateşi3. ateşle4. fakat5. korkutabilirler mi6. suyla7. korkuturlarNumaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl olur? Sanatta, bilimde, politikada veya başka alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüne- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Soda içmek isteyen Seher evde açacak aramış fakat bulamamıştır. Sodayı açmak için çeşitli yollar düşünmüş fakat çözüm üretememiştir. Seher eğer yemek kaşığının yemek yeme işlevi dışında soda açmaya yarayacağını da görebilseydi sodayı açar ve problemi çözmüş olurdu.Parçada anlatılan yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlenin sonu nokta gelmelidir? "Karşıdaki yuvarlak masayı bana getirir misin?" cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? I. Batı etkisindeki Türk edebiyatının öncüsüdür.II. Divan edebiyatının etkisiyle ağır, sanatlı bir dil kullanmıştır.III. Şiirde ve düzyazıda önemli yenilikler yapmış, noktalama işaretlerini ilk kez kendisi kullanmıştır.IV. Realizm ve natüralizmin etkisinde eserler vermiştir.V. La Fontaine, Racine ve Fenelondan şiirler çevirmiştir.Yukarıdaki özelliklerden hangileri İbrahim Şinasi için söylenemez? ... Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevratın) önemli bir bölümünü unuttular... (Mâide suresi, 13. ayet)Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) vardır? Andolsun ki İsrailoğullarından sağlam söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilahi hükümleri) getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.(Mâide suresi, 70. ayet)Bu ayette Yahudilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Büyük Selçuklu Devletinde Nizamiye Medresesi ilk olarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır? I. 23 Nisan 1920de Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı. II. Selanikte doğdu.III. Mahalle Mektebinde okula başladı.IV. Cumhuriyeti ilan etti.M. Kemal Atatürkle ilgili verilen olayların kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe :What are your hobbies, Polly?Polly :I have a lot of hobbies but I like watching movies most.Ayşe :Me, too. - - - -?Polly :Truman Show. It is a fantastic movie. You should watch it. Taşınır mal mülkiyetinin kazanılması yollarından olan kazandırıcı zaman aşımının süresi kaç yıldır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı vardır?Kahvaltısını yapmadan evden çıktı.Hastalandığından sabaha kadar uyuyamadı.Artık istesen bile bir şey yapamazsın bence.Vapur iskeleden uzaklaşıp gözden kayboldu Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ 0,24 ondalık kesrinin okunuşudur? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin turistik önem taşıyan doğal unsurlarından biridir? Solucanlar ile ilgi aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir