S:1

Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri veya konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir?

Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri veya konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yıllık Plan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Belirli bir süre boyunca kullanılan, verilen süre bittiğinde kullanamadığımız yazılım çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet ile Mustafa çok iyi arkadaştı. Onlar hep beraber gezerdi. Yukarıdaki cümlede hangi sözcük Mehmet ve Mustafanın yerine kullanılmıştır? Hangi seçenekte büyük harfler yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin aldığı ek, kelimenin anlamını değiştirmiştir? "kara kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Ekosistemin bozulmasının önlenmesi, onarımının sağlanması için,I. Tükenebilir enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.II. Teknolojik araç ve gereçler bilinçli kullanılmalıdır.III. Endüstrileşmiş tarıma ara verilerek geleneksel tarıma geçilmelidir.verilenlerden hangileri yapılmalıdır? Çiçekli bitkilerin kısımlarının görevlerinden bazıları şunlardır.Bitkinin dik durmasını sağlarBitkinin besin ve oksijen üretmesini sağlarTopraktan su ve mineral almasını sağlarBuna göre aşağıdakileden hangisini görevi yukarıda verilmemiştir? Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir? Okulu seven bir öğrencinden aşağıdakilerden hangisini duymayız? Dadaşları ve Palandöken Kayak Merkezi ile ünlü olan ilimiz hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında;• Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır.• Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.• Herkes kanunlar önünde eşittir. hükümleri yer almaktadır.Anayasanın yukarıdaki üç maddesi, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Dünyamızın üzerinde canlıların yaşadığı katman aşağıdakilerden hangisidir? 25 250, 45 484, 27 578, 73 954 sayılarını büyükten küçüğe doğru aralarına > büyüktür işareti koyarak hangisinde doğru sıralanmıştır? Tracy : I have two tickets for the rock concert tonight. Shall we go together?Susan : Yeah, that would be great. - - - -. What time does it start? Aşağıdaki 5'er geri sayma örüntülerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa düşman cemiyetlerden biri değildir? Anadoluya Türkler tarafından ilk fetihler başladığında müritlerini Anadoluya göndererek İslamın Türkler arasında yayılmasını sağlayan İslam alimiaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yazılırken yanlışlık yapılmıştır? Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? Hangi cümledeki altı çizili sözcük farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yapılan hatalardan biridir? • Türk edebiyatının ilk makale örneğidir.• Bu makalede ilk kez noktalama işaretleri kullanılmıştır.• İlk özel gazetede yayımlanan makale ön söz anlamına gelmektedir.Özellikleri verilen makale aşağıdakilerden hangisidir? İki basamaklı en küçük sayının 4 eksiği kaçtır? Okullarda ve eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojilerin kullanılması hangi alan ile ilişkilendirilebilir? You(I) like .......................... Boşluğa hangisi gelemez? Aşağıdakilerden hangisi hava içerisinde oluşan titreşimin kulakta duyulmasına verilen addır? Aynı cins moleküllerden oluşan maddelerle ilgili;I. Homojen yapıda olmaII. Farklı türde atom içermeIII. Sabit basınç altında sabit sıcaklıkta hal değiştirmeyargılarından hangileri kesin doğrudur? Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı. Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir? The windows are being - - - - by my mother. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz çekimlenmiş fiil kullanılmıştır? Bir akşam mehtabı getiren banaBahçe kapısını açan bir eldi.Gözlerim sevinçle baktı o yanaYıldızlar içinde kadınım geldi.Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur? • Uzun yolculuk yapan kişinin na- mazları seferi olarak kılması• Oruç tutamayacak kadar hasta olan kişinin iyileşince orucunu tutması• Abdest uzuvlarından birisi yara olan kişinin mesh yaparak ab- dest almasıİbadetlerdeki bu uygulamalara aşağıdaki ayetlerden hangisi dayanak oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir? 0, 2, 3, 4, 6 rakamlarının tümü kullanılarak yazılabileceken büyük beş basamaklı doğal sayı ile burakamların tümü kullanılarak yazılabilecek beş basamaklıen küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır? Üçüncü derece yanıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? II. Mehmet'in İstanbul kuşatması için döktürdüğü toplara ne ad verilmiştir? 1. Elektrik kaçağı olduğunda önce elektrik şalteri indirilmelidir. 2. Elektrikli araçların tamiri uzman kişilere yaptırılmalıdır. 3.İşimiz bittiğinde elektrikli araç ve gereçlerin fişleri prizden çıkartılmalıdır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki sorular doğruysa başına (D), yanlışsa başına (Y) yazınız.(...) Hz. Muhammede (s.a.v.) cömertliğinden dolayı el-Emin lakabı verilmiştir. (...) Hz. Peygamber çocukları görünce onlara selam verirdi. (...) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), cennet gençlerinin efendileridir. (...) Hz. Peygamber torunlarını çok severdi fakat namaz kılarken kendisini rahatsız etmelerinden hoşlanmazdı. (...) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Haticenin (r.a.) dört çocuğu vardır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir