S:1

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre özre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, istekleri hâlinde
istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.
Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar?

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre özre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, istekleri hâlindeistekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar? sorunun cevabı "Üçüncü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (.....) Isının etkisiyle kaynamaya başlayan su hal değiştirerek sıvı hale geçer.(.....) Ampulü icat eden Edisondur.(.....) Meşale, kandil ve gaz lambası geçmişte yaygın şekilde kullanılmıştır.(.....) Karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmamız mümkün değildir.(.....) Kabın içi boşken ölçtüğümüz kütleye dara denir. I. TBMMnin Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalamasıII. Fransızların TBMM ile 1921 Ankara Antlaşmasını imzalanması.III. İtalyanların Anadoluda işgal ettikleri toprakları boşaltmasıSakarya Savaşından sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasında ayrılıklar yaşandığının göstergesidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Hangi alanlarda gürültü yapılmamalıdır? Ay, güneş, dünya sözcüklerinin yazımında hangi seçenekte yazım yanlışı yoktur? İnternette arama yapmaya yarayan sitelere ne ad verilir? Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan devlet adamı kimdir? İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.İhtiyar balıkçı, ne zaman balık avlamaya gidiyor? "Kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse ............... gibidir." (Tirmizi)Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, yazdığı şiirlerinde takma ad (mahlas) olarak, aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan reflekslerden biri değildir? Bumin Kağan tarafından kurulmuş. Yazıyı kullanan ilk Türk devletidir. Ergenekon destanını yazmışlardır.Verilen bilgilere göre bu devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte tanımlanan kişi için okula hazırlıklı gittiği söylenemez ? Kaç kardeşin var ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? I- Türk Dil Kurumunun kurulması II- Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi III- Uluslararası Ölçü Birimlerinin kabulü IV- Halifeliğin kaldırılması Yukarıdaki inkılaplardan hangileri Laiklik İlkesi doğrultusunda yapılmıştır? Peygamberimiz, Bedir Savaşı esirleri hakkında ne yapacağına arkadaşlarıyla görüşerek karar vermiştir. Bedir Savaşı'nda, savaş alanının seçiminde de sahabelerin görüşlerini almıştır.Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi ahlaki özelliğini gösterir? Taşıt trafiğine açık yollarda yayaların karşıya güvenli şekilde geçmeleri için işaretlerle ayrılmış alan aşağıdakilerden hangisidir? Mikroskopla görülen canlılara ne denir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Anayasamız, yasama ve yürütme yetkilerini aşağıdaki organlardan hangisine vermiştir? I. Açık denizde sabit hızla yol alan bir gemiII. Salıncakta sallanan çocukIII. Düz yolda frenleyerek yavaşlayan bir arabaYukarıda verilen hareketlerden hangileri düzgün doğrusal harekete örnek olabilir? I. Kapitülasyonlar verilmesiII. Süveyş Kanalı Projesi III. Hint Deniz Seferleri Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için attığı adımlar içinde yer alır? Şakir aşağıdaki deneylerden hangisini sesin her yöne yayıldığını ispatlamak için yapmıştır? Kırk kantar, kırkar kırkar kantar tartar. halk kültürünün hangi kaynağına ve çeşidine girer? Aşağıda verilen deyimlerden hangisi "Bir iş veya görevde az da olsa emeği geçmiş olma" anlamındadır? Sayıların karşısına yazılan romen rakamlarından hangisi doğrudur? Sabah aynaya baktığımızda kendimizi görmemizin sebebi aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir? Hasta olanları devletin ücretsiz tedavi ettirmesi hangi hakla ilişkilidir? Powerpoint programında köprü(link) ne işe yarar? Aşağıdakilerden hangisi ‘kıyamet kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vardır? Ayşe'nin üyesi olduğu kütüphane kendisine bir kart verdi. Bu kartla istediği kaynaktan dilediğince faydalanacaktı. Yukarıda anlatılanlar hangi seçenekle ilişkili olabilir? Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tehlikeli kimyasalların ambalajları üzerinde uyarı sembolleri bulunmaktadır. Bu uyarı sembolleri;I. Kimyasalın vereceği zararların önceden bilinmesi.II. Kimyasalın molekül formülünün bilinmesi.III. İnsan sağlığının korunması için alınması gerekenönlemlerin belirlenmesi.verilenlerden hangilerini sağlar? 9,999 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Temizlik ürünlerinde kullanılan maden..............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde ilk defa Şark Meselesi deyimi kullanılmıştır? GAPın temel amacı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir