S:1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerin hangisinde çalışan memurlar, özel kanunları hükümlerine tabidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerin hangisinde çalışan memurlar, özel kanunları hükümlerine tabidir? sorunun cevabı "Sayıştay Meslek Mensupları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadoluda kurulan ilk Türk Devleti ve Beyliklerinden biri değildir? Üçgenlerin iç açılarının toplamı kaç derecedir? De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. (Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şey ona muhtaçtır.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.(İhlâs suresi, 1-4. ayetler)Bu ayetlerde anlatılan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir? İlk pastoral şiir kime aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? Ayrıtlarının uzunlukları 60 cm, 20 cm ve 40 cmolan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutuya,bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küplerdenen çok kaç tane sığar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir sözcük vardır? İnsanın Allaha sevgi saygı ve içten bağlılığını göstermek amacı ile yaptığı tüm davranışlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlam vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlamasının tamlananı sıfat almıştır? Bir bölme işleminde kalan 5 ise bölen sayı en az kaç olabilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esasları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığına örnektir? Bu akşam emine bize gelecek. cümlesinde yanlış yazılan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi somut bir addır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz? • Erdemli Toplum• Güneş Ülkesi• ÜtopyaVerilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Selin, geniş pantolonlarını daralttı.Altı çizili kelimenin bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.), peygamberlik öncesinde yaşadığı toplumda Muhammedül-Emin olarak anılırdı.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz? Arda nın abisi sabah saat 08.00de kalkmış. 2 saat sonra işe gitmiş. Abisi işe saat kaçta gitmiş? Babam "Ülkemizin en önemli taş kömürü yatağının bulunduğu yerde çalışıyor.Buna göre, babası aşağıdaki yerlerden hangisinde çalışmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi İslamın Şartlarından biri değildir? 80, 78, 68, 66, 56, 54...... örüntüsü hangi sayıyla tamamlanmalıdır? Suyun yüksek bir noktadan düşük bir noktaya akıtılmasından yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfımız öğrencilerinden Beyza 205 sayfa, Zeynep 188 sayfa, Ahmet 102 sayfa, Tuna ise 97 sayfa kitap okumuştur. Buna göre en çok okuyandan en az okuyana sıralama yapınız. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemalin askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür? 1.Tarafsız olmak2.Hoşgörülü3.Bencil4.Saygılı olmak5.Kaba6. ÖfkeliYukarıdaki özelliklerden hangileri iyi bir arkadaşta bulunmaz? kalın kelimesinin karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir? Ülkemiz maden bakımından oldukça zengindir. Fakat bu madenlerden ekonomik olarak yeterince yararlanılamamaktadır. Bu durumun sebebi olarak; I. Gerekli teknolojinin olmaması II. Yeterli paranın olmaması III. Yeterli işgücünün olmaması hangileri gösterilebilir? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez? Kaybolan bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur ? Aşağıdakilerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmıştır? Doğal çevreyi korumak için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki maddelerden hangisi işlenmiş madde değildir? Tehlikeli kimyasalların ambalajları üzerinde uyarı sembolleri bulunmaktadır. Bu uyarı sembolleri;I. Kimyasalın vereceği zararların önceden bilinmesi.II. Kimyasalın molekül formülünün bilinmesi.III. İnsan sağlığının korunması için alınması gerekenönlemlerin belirlenmesi.verilenlerden hangilerini sağlar? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti zamanında yaşamış tasavvuf önderlerinden değildir? Her kim yetişkinlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıyamet gününde (parmaklarını birbirine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? I-7I, -100, I+8I, 1, 0 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir