Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Baharları, yazları,
Güneşi, yıldızları,
Hakka tapan bizleri
Sen yarattın Allahım!
Bahçemdeki gülleri,
Öten bülbülleri,
Dua eden dilleri
Sen yarattın Allahım!
Yukarıdaki şiirde asıl anlatılmak istenen nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Baharları, yazları, Güneşi, yıldızları, Hakka tapan bizleri Sen yarattın Allahım! Bahçemdeki gülleri,Öten bülbülleri,Dua eden dilleriSen yarattın Allahım!Yukarıdaki şiirde asıl anlatılmak istenen nedir? sorunun cevabı "Her şeyi Allah'ın yarattığı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Dergi ve ansiklopedi…………… kitaplarımızdan biridir.Yukarıdaki cümleyi en uygun hangi seçenekteki kelime ile tamamlamalıyız?  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz grubu isim tamlamasıdır? Hangisi öğretmenlerin özelliklerinden değildir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organlarından değildir? Bir yerden bir yere itmek için trafikte araçta bulunan, ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir? Doğal beslenmek isteyen Yeliz, bir marketten hangisini almamalıdır? 9 litre benzinle 108 km yol giden araç, 50 litre benzinle kaç km yol gider? Metabolizma olayları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  I. Padişahların teşkilatçı olmalarıII.  Sosyal kurumların desteğinin alınmasıIII.  Bizans’ın ve Balkanların siyasi durumuIV. Beyliklere karşı savaşçı politika izlenmesiV. Milliyetçilik politikasıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir? Devletçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de bölgeler arasında ekonomik dengelerin sağlanarak sosyal adaleti gerçekleştirmektir.Buna göre devletçilik ilkesinin Atatürk ilkelerinden hangisiyle iç içe olduğu ileri sürülebilir? Aşağıdakilerden hangisi hikayenin temel unsurlardan biri değildir?    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?