S:1

Komşumuz Suriye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkiyenin en uzun kara sınırına sahip olduğu ülkedir.
B) Petrol ve doğal gaz en önemli ekonomik zenginliğidir.
C) Fırat nehri topraklarından geçen büyük su kaynağıdır.
D) Şam, Halep, Lazkiye önemli kentleridir.

Komşumuz Suriye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Türkiyenin en uzun kara sınırına sahip olduğu ülkedir.B) Petrol ve doğal gaz en önemli ekonomik zenginliğidir.C) Fırat nehri topraklarından geçen büyük su kaynağıdır.D) Şam, Halep, Lazkiye önemli kentleridir. sorunun cevabı "B" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Can kafeste durmaz uçar, Dünya bir han, konan göçer Ay dolanır, yıllar geçer Dostlar beni hatırlasın Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yezda, trafik lambasının yanında beklediğine göre, hangisi doğrudur? Bir maddenin hissedilebilir özelliklerini nasıl anlarız? Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ada Mira: Gün geçtikçe boyum uzuyor ve kilom artıyor dedi.Ada Mira nın bu cümlesi onun hangi yönden geliştiğini gösterir? Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl habervermelidir? Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden (spermden), sonra alekadan (aşılanmış yumurta / embriyodan) sonra(uzuvları) belli belirsiz canlı bir et parçasından (organları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (ne olduğunuzu) açıklamış olalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız... Bu ayette hangi konudan bahsedilmektedir? SSCBnin Afganistanı işgali nedeniyle SALT- II Antlaşmasını onaylamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? I dont like waiting in the ............... Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Saatte 85 km giden bir otomobil 12 saatte kaç km yol gider? Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın görevi vurgulanmamıştır? Taban alanı 24cm2 ve yüksekliği 5 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm2dür? • İhşidler• Eyyûbiler• OsmanlılarVerilen devletlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? Biri diğerinin üç katı miktarda sıvı alan iki kapta toplam 28 litre sıvı vardır. Büyük kaptaki sıvıyı 500 er ml kaç bardağa doldurabiliriz? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir? Saatte 90 km hızla giden bir araç 8 saatte kaç km yol alır? Mustafa Kemal in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesi hangisidir? Fıkhi hükümlerin kaynağı olan Şarikelimesi ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? Doğrudan demokrasilerde egemenliğe sahip olan halk yasama, yürütme ve yargı yetkisini aracısız kullanır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasi örneğidir? Yilin kaliteli kurum kategorisinde ilce duzeyinde yapilacak degerlendirmede ........ ve uzeri puan alan, il duzeyinde yapilacak degerlendirmede ise ........ ve uzeri puan alan kurumlara kalite belgesi verilir. Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa (ayrılığa) düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye indirdik. (Nahl suresi, 64. ayet)Bu ayette Kuranı Kerimin hangi yönüne değinilmemiştir? Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir? Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın çevresi 608 metredir. Bu arsanın uzun kenarı 194 metre ise kısa kenarı kaç metredir? Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? Emevi ve Abbasi dönemlerindeki sanat anlayışının, İslamiyetin ilk yıllarındaki sanat anlayışı ile farklılıklar göstermesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesinde gelişen mesleklerden biridir? Ahmet' in yaşı 0 onluk ve 9 birlikten oluşmaktadır. Bu durumda Ahmet kaç yaşındadır? Huneyn Savaşından sonra İslama ısındırılmak için ganimetten daha fazla pay verilen, yeni Müslüman olmuş Mekkelilere ne ad verilir? - - - - people are there on the bus now? 12 yıldır memur olarak görev yapan Hasan Taha 2013-2014 ve 2015 yıllarına ait yıllık izinlerini hiç kullanmamıştır.bu memur toplam kaç gün izin kullanır? Hz. Muhammed peygamber olduğunda kaç yaşındaydı? Soğutucu bir akışkanın sahip olması için gerekli özellikler için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? İnsan vücudunda bulunan,1. Kafatası kemikleri2. Omurlar3. Pazu ile dirsek kemikleriverilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hareket yeteneklerinin azdan çoğadoğru sıralanışı hangi seçenekte gösterilmiştir? (I) İstanbulun üstünde ne tür tarihî yapıların olduğu az çok bilinir ama altında ne var pek bilinmez. (II) Yerin altındaki yapılardan biri olan sarnıçlar yüzyıllarca kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış. (III) Yağmurlardan süzülen veya kentin kilometrelerce ötesinden su kanallarıyla getirilen sular buralarda depolanırmış. (IV) Sarayın, büyük kiliselerin, askerî kışlaların, soylulara ait konakların su ihtiyaçları buralardan karşılanırmış.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra Böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhuru Yerebatan Sarnıcıdır. cümlesi getirilirse metindeki düşünce akışı bozulmaz? Aşağıdakilerden hangisi konuk sözcüğüyle eş anlamlıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir