S:1

Bilgisayar kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmak gözlerimizi dinlendirebilir?

Bilgisayar kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmak gözlerimizi dinlendirebilir? sorunun cevabı "15-20 dakikada bir kısa süre gözleri uzağa odaklamak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu yoktur? 2 deste misket 5 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birine kaç misket düşer? Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında düzenlenmiş siyasi haklar arasında yer alır? • El-Kanun fı’t-tıp adlı eseri Avrupa’da uzun yıllar okutulmuştur. • Avicenna adıyla bilinmektedir.• Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.Verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik fiilin yapılışı diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi ile çalışmaz? Şiirde veya düz yazıda seslerin ve hecelerin uyumlu bir biçimde yinelenmesine ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Şiir, hayat ile sanat arasında bir bağ arayan kafaların ürünü olarak ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “  kar  ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Kız Kalesi hangi şehrimizdedir? Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin duygusu da söz konusudur? • Türkiye 2007 yılında deprem afeti yaşayan Peru’ya ve sellerle boğuşan Bulgaristan’a destek olmuştur.•  Japonya 1999 yılında yaşanan Marmaradepremi nedeniyle Türkiye’ye 500 adet prefabrik konut göndermiştir.Verilen örnekler ülkeler arası ilişkilerde aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkıda bulunmaz? Alfabemizde kaç sessiz (ünsüz) harf vardır? Müzdelife ile Mekke arasında bulunan, hacıların ibadet amacıyla kurban kesip şeytan taşladıkları yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?  Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir? Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi otla beslenir? 2n kromozomlu bir hücre 2 defa mitoz geçirirse oluşan hücrelerinin ve kromozomların sayısı ne olur?  Rose : Where is Ricky?Arnold : He is at home. He is ill.Rose : - - - -?Arnold : He has an earache.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler” aşağıdaki istihdam şekillerinin hangisinden sayılır? “Akıntı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem temel hem mecaz anlamda kullanılmıştır?       Dik kenarlarının uzunlukları 60 m ve 80 m olan dik üçgen şeklindeki bahçenin etrafına iki sıra tel çekilecektir. Bu iş için en az kaç metre tele ihtiyaç vardır?  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?              Müslüman, ibadetini sadece Allah’ın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allah’a kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.Bu parçada, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?  Bu proje, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin çorak topraklarına can vermiştir. Ali’nin söz ettiği bu proje aşağıdakilerden hangisidir? • Meclisi Mebusan dağıtılınca Büyük Millet Meclisi açılmıştır.• Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu kabul edilmiştir.• Millî Mücadele’ye karşı yürütülen olumsuz propagandaları önlemek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.Bu bilgilerden hareketle Millî Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümü olmaz? İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir? Nowadays, social networks are very popular. There, people find a lot of old and new friends. They share photos and important events in their lives. All these are good but social networks also have some disadvantages. People start to live in an imaginary / a virtual world and forget to go out. They do not meet with their friends in cafés or parks. Do social networks have more advantages than disadvantages? This is an open question.We can understand from the text that - - - - . Aşağıdakilerden hangisi İslam’ı ilk kabul eden Türk devletlerinden biridir? Allah, Kur’anda Müminlerin özelliklerinden bahsederken; “Onların işleri aralarında istişare iledir...” (Şûra suresi, 38. ayet) buyrur.Müminlerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi bu ayette verilen özelliğe uygundur? “Mazdek İsyanı’’ aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yaşanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kader ile ilişkili olan kavramlardan biri değildir? I. Ampul     II. Ateş Böceği    III. Halojen lambaYukarıda verilen varlıklar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşe sayısı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkiler ile olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Girdiği sınavdan yüksek not bekleyen bir öğrencinin beklediği notu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir