S:1

Hangisi Bilişim Teknolojilerinin faydalarından değildir?

Hangisi Bilişim Teknolojilerinin faydalarından değildir? sorunun cevabı "Maliyeti artırmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kuvvetin büyüklüğü, içlerinde esnek sarmal bir yay bulunan dinamometrelerle ölçülür.Bu sarmal yayın hangi özelliği ölçüme etki etmemektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır? Bir bölgeye ait ekonomik ve coğrafi özelliklerden bazıları:• Orman alanları çok fazladır• Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır• Taşkömürü kaynağı fazladırverilen bilgilere göre bu bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az gelişmesi beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Allahın isimlerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir? İnsan kalbi aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir? ① Toplumdaki bireylerin benzer özelliklerinin yanında bireysel farklılıkları da vardır.② Düşüncelerimiz, duygularımız bireysel farklılıktır.③ Parmak izimiz de bizi toplumdaki diğer bireylerden farklı kılan özelliklerimizdendir.④ Bireysel farklılıklarımızdan biri de temel ihtiyaçlarımızdır.Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır? Hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan dünyanın herhangi bir noktasındaki biriyle görüşmek için iletişim alanında kullandığımız teknolojik alet aşağıdakilerden hangisidir? Çiçekli bitkilerde hayat döngüsü ........................... ile başlar. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin Medinedeki toplumsal barışı sağlamaya yönelik icraatlarından biridir? Aşağıdaki eser tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bir namazın vaktinde kılınmasına ......, vakti geçtikten sonra kılınmasına ise ...... denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Yaya kaldırımının olmadığı yerlerde, yolun kenarından yürüdüğümüz yere ne denir? Hz.Muhammed (A.S.M.)in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Haticenin üstün ahlakından dolayı kendisine ................lakabı verilmiştir? Bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Söz ve davranışların doğru, yanlış, güzel, çirkin, iyi ve kötü şeklinde tanımlanmasını sağlayan temel etkendir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi istihdam şekillerinden birisi değildir? İşgaller karşısında halk tarafından kurulan millî direniş teşkilatlarının ortak adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de, danın yazımında yanlışlık yapılmıştır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri şeklinde ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir? İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre kelam ilminin öğrenilmesi ve geliştirilmesinin hükmü nedir? Dinimizce yiyilip içilmesi, yapılması yasaklanmış olan şeylere ne ad verilir? Trafik kazasında hangi numarayı çevirmeyiz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in hayatını öğrenme nedenlerinden biri değildir? 21 kilogramlık zeytin, 300 gramlık kaç kutuya doldurulabilir? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? 70 litre meyve suyu 250 ml lik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? İtalyan misyonerler, Kumanlar arasında hem dinî propagandayı kolaylaştırmak hem de ticaret ve pratik hayatta kullanılmak üzere 2500 Kumanca sözcük içeren büyükçe bir sözlük hazırlamışlardır.Verilen bilgide sözü edilen sözlük, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi görmek, bakmak ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi I. TBMMnin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi varlığın biçimini belirtiyor? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? I. İtalyan dostla konuşabilmemiz güç olduğundan uzunca bir süre susuyorduk.II. Ayakkabılarım boş sokakta ses çıkarmasın diye uçlarına basıyordum.III. Soruna şiirsel söylem açısından bakıldığı takdirde eser anlaşılacaktır.IV. Oğuz Atayʼın karakterlerini sevmesi, onların acıylabir ateşin içinde yanmalarındandır.V. Oyunun büyüsüne girebilseler bu kadar bunalmayacaklar.Numaralanmış cümleler anlam ilişkilerine göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? "Bana göre bu resim daha güzeldir." Bu cümlede varlığı niteleyen kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi caminin dış bölümlerinden biri değildir? Hangi durumda olursa olsun insan hayatı her şeyden önemlidir. diyen bir birey Kohlbergin ahlak gelişimi kuramına göre hangi evrededir? Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yollarından biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? 1-Spor yapmalıyız.2-Dengeli beslenmeliyiz.3-Temizliğimize özen göstermeliyiz.Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yukarıdakilerden hangilerini yapmalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir