S:1

Lenf dolaşım sisteminde,aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Lenf dolaşım sisteminde,aşağıdakilerden hangisi yer alır? sorunun cevabı "Bademcikler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yeniçağ Avrupa’sında coğrafi keşifler ile zenginle-şen Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyata ilgi artması Rönesans hareketini beraberinde getirmiştir. Rönesanshareketi kilisenin koyduğu dogmatik din kurallarının sorgulanmasını sağlayarak reform hareketlerini başlatmıştır.Bu bilgilere bakılarak tarihsel olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının sonuçları arasında yer almaz?  Doğal sayı olan en küçük dar açı ile en büyük  geniş açının farkı kaçtır? ‘pilot-uçak’ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? “ Zekȃt, İslam’ın köprüsüdür.” (Hadis-i Şerif) Zekȃtın aşağıdaki yararlarından hangisi bu hadisin kapsamında değerlendirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır? Geçmiş yaşantıların, kazanılan bilgi ve becerilerin saklanması ve gerektiğinde yeniden canlandırılması yetisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? En az 2 yaşını doldurmuş olmalıdır.1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilir.Yukarıda kurban edilebilecek hangi hayvandan bahsedilmektedir? Maddenin dördüncü hâli plazmalarla ilgili verilen;I. İyonlaşmış gaz molekülleridir.II. Elektrik alandan etkilenirler.III. Evrende çok az rastlanır.yargılarından hangileri doğrudur? A: Do you need anything for the cookies?B:We need - - - - butter and- - - eggs. Depreme karşı alınabilecek en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır? Birler bölüğünde 345, binler bölüğünde 27 olan sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed için söylenemez? Allah’ın (c.c.) ……………….. ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı hasta olduğu zaman, diğer organlar da bu sebeple rahatsız olur”                                                                             Hadisinden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? “ Soru” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 4589 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik özgürlük anlayışına uygundur? Mert : Have you decided what to do in the future?Hasan : Yes, I have. ………………………. Bir sayının 5 katı ile 3 katının farkı 250 olduğuna göre,bu sayı hangi sayıdır? - - - - , edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde tutsaklık teması yanında, evlenme işlerinde geleneklere ve göreneklere bağlı kalmanın yanlış yanları üzerinde durulmaktadır. Bu romanda romantizmden realizme geçişin izleri  görülür.Bu parçada kısaca tanıtılan Tanzimat Dönemi romanı  aşağıdakilerden hangisidir? 15< ? <18 ifadesinde "?" yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Sofraya oturan bir öğrenci yemeği bitirdikten sonra aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemelidir? “Yiyiniz,içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez” ayetinde anlatılmak istenen davranış nedir ? Can you lend me some money? I will ……..…. it back tomorrow.  Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? 207 # 28 işleminin sonucu kaçtır? Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararsı kültür, sanat, fuar ve spor etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinliklere, kültür farkı gözetmeksizin birçok ülkeden insanlar katılmaktadır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?  Becky : - - - -?Percy  : It is foggy. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmenin amaçlarından biri değildir? Bitmez tükenmez bir çalışma arzusu vardı, - - - -Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse kişinin olumsuz bir özelliği belirtilmiş olur?  Kelime anlamı insanı hayrete düşüren ve aciz bırakan olay demektir. Allahın peygamberleri desteklemek için vermiş olduğu olağanüstü olaylardır. Yukarıda tanımı verilen bu kavram hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? “…………………………… gözleri görmemesine rağmen, karanlıkta şiddeti çok az olan (kalp atışı vb.) sesleri duyabilir ve yönlerini bulabilirler.” Bahsedilen hayvan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının neden olduğu sonuçlardan biri değildir? Din; Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanları, kötülüklerden sakındırmak suretiyle onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır.Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 1) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,2) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,3) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.4) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Kınama cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir